Hướng dẫn kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về cán bộ, công chức, viên chức

Chủ đề   RSS   
 • #600023 09/03/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2217)
  Số điểm: 77534
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 1635 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hướng dẫn kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về cán bộ, công chức, viên chức

  Ngày 09/3/2023, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 955/BNV-VP về việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

  Theo đó, tại Công văn , Bộ Nội vụ đã đề nghị các ban ngành địa phương thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về CBCCVC theo một trong 02 phương án như sau:

  Phương án 01: Kết nối qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp Bộ/cấp tỉnh (LGSP) và NDXP

  Trường hợp bộ ngành địa phương (BNĐP) đã sẵn sàng về nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ, cấp tỉnh LGSP (Local Government Service Platform) thì thực hiện kết nối HTTT/CSDL về CBCCVC của BNĐP với CSDLQG về CBCCVC qua LGSP và NDXP (National Data Exchange Platform)

  Phương án 02: Kết nối trực tiếp qua NDXP

  Trường hợp BNĐP chưa sẵn sàng về nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ, cấp tỉnh LGSP thì thực hiện kết nối HTTT/CSDL về CBCCVC của BNĐP với CSDLQG về CBCCVC trực tiếp qua NDXP.

  Hướng dẫn cách thức thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu

  (1) Trường hợp kết nối qua LGSP và NDXP:

  Bước 1: Đơn vị quản lý dữ liệu CBCCVC của BNĐP gửi văn bản đến Trung tâm Thông tin của Bộ Nội vụ, đơn vị chuyên trách CNTT crìa RNDP và đồng gửi Cục Chuyên đôi số quốc gia - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về CBCCVC (trong văn bản ghi rõ họ và tên nhân viên kỹ thuật của đơn vị cung cấp HTTT/CSDL CBCCVC đế làm đầu mối Hèn hệ).

  Bước 2: Đơn vị chuyên trách CNTT của BNĐP làm việc với Trung tâm Thông tin của Bộ Nội vụ, Cục Chuyển đối số quốc gia - Bộ Thông tin và Truyền thông để thực hiện kết nối thử nghiệm (ncu cần thiết) và kết nối chính thức.

  Bước 3: Đơn vị quản lý dữ liệu CBCCVC của BNĐP đối chiếu dữ liệu đã thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu và thông báo vấn đề phát sinh về Vụ Công chức - Viên chức của Bộ Nội vụ (nếu có).

  (2) Trường hợp kết nối trực tiếp NDXP:

  Bước 1: Đơn vị quản lý dữ liệu CBCCVC của BNĐP gửi văn bản đến Trung tâm Thông tin của Bộ Nội vụ, đơn vị chuyên trách CNTT của BNĐP và đồng gửi Cục Chuyển đối số quốc gia - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về CBCCVC (trong văn bản ghi rõ họ và tên nhân viên kỹ thuật của đơn vị cung cap HTTT/CSDL CBCCVC đê làm đầu mối Hên hệ).

  Bước 2: Đơn vị chuyên trách CNTT của BNĐP gửi văn bản đến Cục Chuyển đổi số quốc gia - Bộ Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Thông tin của Bộ Nội vụ về việc đề nghị cung cấp tài liệu kết nối trực tiếp NDXP (API Key, mã đơn vị liên quan đến NDXP, CSDLQG về CBCCVC).

  Bước 3: Sau khi tiếp nhận tham số phục vụ kết nối, đơn vị chuyên trách CNTT phối hợp đơn vị quản lý dữ liệu CBCCVC của BNĐP và đơn vị cung cấp HTTT/CSDL CBCCVC thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về CBCCVC.

  Bước 4: Đơn vị quản lý dữ liệu CBCCVC của BNĐP đối chiếu dữ liệu đã thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu và thông báo vấn đề phát sinh về Vụ Công chức - Viên chức của Bộ Nội vụ (nếu có).

  Xem chi tiết tại Công văn 955/BNV-VP ban hành ngày 09/3/2023.

   
  844 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận