HƯỚNG DẪN HOÀN THUẾ GTGT

Chủ đề   RSS   
 • #387650 12/06/2015

  HuyenVuLS
  Top 150
  Trung cấp

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (561)
  Số điểm: 29250
  Cảm ơn: 85
  Được cảm ơn 778 lần
  SMod

  HƯỚNG DẪN HOÀN THUẾ GTGT

  Theo dự thảo Thông tư hướng dẫn hoàn thuế GTGT của Bộ Tài chính, nguyên tắc hoàn thuế GTGT như sau:

  - Người nộp thuế thuộc trường hợp được hoàn thuế theo quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng được cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ và giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Luật Quản lý thuế.

  - Thủ tục, hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế được thực hiện theo quy định tại Điều 58 Luật Quản lý thuế, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư này, người nộp thuế không phải nộp thêm bất cứ hồ sơ, tài liệu nào khác, trừ các trường hợp  sau:

  + Hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau nhưng phải giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu theo thông báo của cơ quan Thuế theo quy định tại Điều 9 Thông tư này.

  + Hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế thuộc diện kiểm tra trước khi hoàn thuế.

  - Cơ quan Thuế thực hiện giải quyết hoàn thuế theo đúng quy định pháp luật và theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 59 và Điều 60 Luật Quản lý thuế, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và hướng dẫn tại Thông tư này.

  Ngoài ra, dự thảo còn quy định chi tiết quy trình hoàn thuế.

  Xem toàn văn dự thảo tại file đính kèm

   
  4714 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận