Hướng dẫn hỗ trợ người lao động xuất khẩu lao động theo hợp đồng

Chủ đề   RSS   
 • #602455 11/05/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2006 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hướng dẫn hỗ trợ người lao động xuất khẩu lao động theo hợp đồng

  Đây là nội dung tại Văn bản hợp nhất Thông tư 1679/VBHN-BLĐTBXH ngày 10/5/2023 hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ NLĐ làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.
   
  Theo đó, Bộ LĐTBXH hướng dẫn hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như sau:
   
  huong-dan-ho-tro-nguoi-lao-dong-xuat-khau-lao-dong-theo-hop-dong
   
  (1) Đối tượng hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
   
  Thực hiện theo quy định tại điểm b mục 4 Phần III Quyết định 90/QĐ-TTg bao gồm các đối tượng sau:
   
  - NLĐ có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài, cư trú trên địa bàn các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; ưu tiên NLĐ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.
   
  - Cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; các tổ chức, cá nhân tư vấn cho NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
   
  - NLĐ tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ để đi làm việc ở nước ngoài theo các hiệp định ký giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước tiếp nhận.
   
  (2) Phương thức hỗ trợ NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
   
  Đối với hoạt động hỗ trợ NLĐ thuộc các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo đi làm việc ở nước ngoài: Doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp khi tuyển chọn lao động tại các các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo phối hợp với cơ quan LĐTBXH tại địa phương.
   
  Qua đó, thực hiện hỗ trợ NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thông qua cơ chế đấu thầu, đặt hàng với các cơ sở đào tạo nghề, ngoại ngữ, doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
   
  Trường hợp NLĐ đăng ký đi làm việc ở nước ngoài thông qua doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đã hoàn thành khóa đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng nghề, đủ điều kiện xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài, cơ quan LĐTBXH thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho NLĐ. 
   
  Doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có trách nhiệm hỗ trợ người lao động cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ để nhận hỗ trợ.
   
  Giới thiệu, tư vấn về đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho người lao động và thân nhân NLĐ, cơ quan LĐTBXH thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.
   
  Đối với hoạt động hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ cho NLĐ trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo các Hiệp định ký giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước tiếp nhận, Bộ LĐTBXH thực hiện theo quy định pháp luật về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ.
   
  (3) Nguyên tắc hỗ trợ NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
   
  Hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nội dung quy định tại điểm b mục 4 Phần III Quyết định 90/QĐ-TTg, phù hợp với nhu cầu của NLĐ
   
  Ngoài ra, phải bảo đảm hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ, bình đẳng giới.
   
  (4) Nội dung hỗ trợ NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
   
  - NLĐ thuộc hộ nghèo, người lao động là người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài: 
   
  Nội dung hỗ trợ thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Thông tư 15/2022/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.
   
  - NLĐ thuộc hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài: 
   
  Hỗ trợ tiền đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng nghề và hỗ trợ các chi phí khác theo khoản 1 Điều 25 Thông tư 15/2022/TT-BTC.
   
  - NLĐ khác đang sinh sống trên địa bàn huyện nghèo, xã bãi ngang, ven biển và hải đảo có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài: Hỗ trợ tiền đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng nghề.
   
  - NLĐ và thân nhân của NLĐ thuộc các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo: Hỗ trợ giới thiệu, tư vấn để tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
   
  - NLĐ tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ để đi làm việc ở nước ngoài theo Hiệp định ký giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước tiếp nhận: Hỗ trợ một phần chi phí đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ cho NLĐ.
   
  Xem thêm Văn bản hợp nhất Thông tư 1679/VBHN-BLĐTBXH có hiệu lực ngày 11/7/2022.
   
  567 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  danusa (23/05/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận