Hướng dẫn hồ sơ đăng ký thường trú cho người nước ngoài có vợ là người Việt Nam

Chủ đề   RSS   
 • #605727 27/09/2023

  lvkhngoc
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (382)
  Số điểm: 3128
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 70 lần


  Hướng dẫn hồ sơ đăng ký thường trú cho người nước ngoài có vợ là người Việt Nam

  Tôi đang có nhu cầu làm thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam cho chồng là người nước ngoài. Điều kiện để được cấp thẻ thường trú là gì? Thủ tục thực hiện và hồ sơ đăng ký mới nhất 

  1. Điều kiện đăng ký thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

  Tại Điều 39 Luật Nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 quy định các trường hợp được xét cho thường trú bao gồm: 

  - Người nước ngoài có công lao, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam được nhà nước Việt Nam tặng huân chương hoặc danh hiệu vinh dự nhà nước.

  - Người nước ngoài là nhà khoa học, chuyên gia đang tạm trú tại Việt Nam.

  - Người nước ngoài được cha, mẹ, vợ, chồng, con là công dân Việt Nam đang thường trú tại Việt Nam bảo lãnh.

  - Người không quốc tịch đã tạm trú liên tục tại Việt Nam từ năm 2000 trở về trước.

  Tại Điều 40 Luật Nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 quy định về điều kiện xét cho thường trú: 

  - Người nước ngoài quy định tại Điều 39 Luật Nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 được xét cho thường trú nếu có chỗ ở hợp pháp và có thu nhập ổn định bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.

  - Người nước ngoài quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật Nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 phải được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quản lý nhà nước về lĩnh vực chuyên môn của người đó đề nghị.

  - Người nước ngoài quy định tại khoản 3 Điều 39 Luật Nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 đã tạm trú tại Việt Nam liên tục từ 03 năm trở lên.

  => Theo đó, người nước ngoài có cha, mẹ, vợ, chồng, con là công dân Việt Nam đang thường trú tại Việt Nam bảo lãnh và đã tạm trú tại Việt Nam liên tục từ 03 năm trở lên thì được xét cho thường trú tại Việt Nam.

  2. Thủ tục để xin thường trú cho người nước ngoài có vợ là người Việt Nam mới nhất

  Tại Điều 41 Luật Nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 quy định thủ tục giải quyết cho thường trú như sau: 

  - Người nước ngoài đề nghị cho thường trú làm thủ tục tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Hồ sơ bao gồm:

  + Đơn xin thường trú theo mẫu NA12 ban hành kèm theo Thông tư 04/2015/TT-BCA;

  + Lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân cấp;

  + Công hàm của cơ quan đại diện của nước mà người đó là công dân đề nghị Việt Nam giải quyết cho người đó thường trú;

  + Bản sao hộ chiếu có chứng thực;

  + Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện được xét cho thường trú là đã tạm trú tại Việt Nam liên tục từ 03 năm trở lên.

  Để xác định thời gian tạm trú này căn cứ dấu kiểm chứng nhập cảnh, dấu kiểm chứng xuất cảnh được cấp tại cửa khẩu có tổng thời gian tạm trú tại Việt Nam từ 03 năm trở lên trong 04 năm gần nhất tính đến ngày nộp hồ sơ xin thường trú.

  + Giấy bảo lãnh đối với người nước ngoài trong trường hợp được vợ là công dân Việt Nam đang thường trú tại Việt Nam bảo lãnh theo mẫu NA11 ban hành kèm theo Thông tư 22/2023/TT-BCA áp dụng từ 15/08/2023.

  - Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định cho thường trú; trường hợp xét thấy cần phải thẩm tra bổ sung thì có thể kéo - Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết cho người xin thường trú và Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người nước ngoài xin thường trú.

  - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người nước ngoài xin thường trú thông báo người nước ngoài được giải quyết cho thường trú.

  - Trong thời hạn 03 tháng kể từ khi nhận được thông báo giải quyết cho thường trú, người nước ngoài phải đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi xin thường trú để nhận thẻ thường trú.

  => Theo đó, người xin thường trú chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi xin thường trú.

  Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định cho thường trú trong 04 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Nếu xét thấy cần phải thẩm tra bổ sung thì có thể kéo dài thêm nhưng không quá 02 tháng.

  Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết cho người xin thường trú và Công an tỉnh nơi người nước ngoài xin thường trú.

  Người nước ngoài phải đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi xin thường trú để nhận thẻ thường trú trong 03 tháng kể từ khi nhận được thông báo giải quyết cho thường trú.

  Như vậy, người nước ngoài có vợ là người Việt Nam nếu vợ đang thường trú tại Việt Nam được vợ bảo lãnh thì được xét cho thường trú tại Việt Nam khi đáp ứng điều kiện có chỗ ở hợp pháp, có thu nhập ổn định bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam và đã tạm trú tại Việt Nam liên tục từ 03 năm trở lên. 

  Từ 15/08/2023, khi làm hồ sơ sẽ có sự thay đổi về giấy bảo lãnh, mẫu Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam NA11 sẽ thực hiện theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 22/2023/TT-BCA.

   
  444 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận