Hướng dẫn giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họ

Chủ đề   RSS   
 • #508604 28/11/2018

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 612 lần


  Hướng dẫn giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họ

  Hướng dẫn giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họ

  Tài sản chung của dòng họ là tài sản thuộc sở hữu, sử dụng của dòng họ như quyền sử dụng đất, từ đường, nhà thờ họ, đồ vật dùng vào việc thờ cúng, tài sản khác được hình thành theo tập quán hoặc do các thành viên của dòng họ đóng góp, quyên góp, được tặng cho chung hoặc từ các nguồn khác phù hợp với quy định của pháp luật vì lợi ích chung hợp pháp của dòng họ.

  Tài sản chung của dòng họ là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được xác định bằng một hoặc một số giấy tờ, tài liệu sau đây:

  a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cấp cho dòng họ;

  b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cấp cho cá nhân và được người đó thừa nhận là tài sản chung của dòng họ; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cấp cho hộ gia đình và được các thành viên hộ gia đình thừa nhận là tài sản chung của dòng họ;

  c) Những loại giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai năm 2013;

  d) Giấy tờ, tài liệu khác thể hiện quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của dòng họ.

  Tài sản chung của dòng họ là tài sản chung hợp nhất không phân chia. Các thành viên của dòng họ có quyền, nghĩa vụ ngang nhau đối với tài sản chung của dòng họ.

  Những nội dung trên đang được Hội đồng thẩm phán TANDTC đưa ra trong dự thảo Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họ. Nghị quyết còn quy định về:

  - Quyền khởi kiện tranh chấp về tài sản chung của dòng họ

  - Xác định nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án tranh chấp tài sản chung của dòng họ

  - Về địa chỉ của người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ

  - Nhập vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ

  Xem chi tiết dự thảo tại file đính kèm:

   
  4008 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #508930   30/11/2018

  lengocanhttcp
  lengocanhttcp

  Female
  Mầm

  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:22/03/2018
  Tổng số bài viết (82)
  Số điểm: 699
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 9 lần


  Dự thảo quy định, quyền khởi kiện tranh chấp về tài sản chung của dòng họ có 3 phương án.

  Phương án 1: Mỗi cá nhân thành viên của dòng họ có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của dòng họ.

  Phương án 2: Trưởng họ có quyền đại diện cho dòng họ khởi kiện vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của dòng họ.

  Phương án 3: Tất cả thành viên của dòng họ có quyền ủy quyền cho pháp nhân, cá nhân khác khởi kiện vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của dòng họ.

  Mình thấy phương án thứ 2 là khả thi nhất.

   

   
  Báo quản trị |