Hướng dẫn giải quyết khi hàng xóm lấn chiếm ranh giới đất?

Chủ đề   RSS   
 • #558493 24/09/2020

  keobeo9297

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/09/2020
  Tổng số bài viết (17)
  Số điểm: 235
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 26 lần


  Hướng dẫn giải quyết khi hàng xóm lấn chiếm ranh giới đất?

  Hướng dẫn giải quyết khi hàng xóm tranh chấp đất đai

  Tranh chấp đất đai - Hình minh họa

  Trong trường hợp khi hàng xóm lấn chiếm ranh giới đất nhà bạn, nhưng hai bên không tự thỏa thuận và hòa giải được thì bạn cần thực hiện theo giải quyết tranh chấp trên theo quy định của Pháp luật về đất đai. Dưới đây là hướng dẫn giải quyết khi hàng xóm lẫn chiếm ranh giới đất. 
   
  Bước 1: Thực hiện hòa giải thông qua hòa giải cơ sở
   
  - Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.
   
  - Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.
   
  Trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới, người sử dụng đất 
   
  Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất và cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
   
  (Căn cứ theo Điều 202 Luật Đất đai 2013)
   
  Trường hợp hòa giải cơ sở không thành thì tranh chấp đất đai sẽ được giải quyết như dưới đây:
   
  Bước 2: Tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà không thành thì được giải quyết như sau:
   
  Trường hợp 1: Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai 2013 thì do Tòa án nhân dân giải quyết;
   
  Trường hợp 2: Tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật này thì đương sự chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức giải sau đây:
   
  -  Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền. 
   
  • Trường hợp tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính;
  • Trường hợp tranh chấp mà một bên tranh chấp là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính;
  -  Khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự; Cụ thể là Tòa án cấp huyện nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết.
   
  Căn cứ theo Điều 203 Luật Đất đai 2013 và khoản 9 Điều 26, khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 39 Bộ Luật Tố tụng dân sự 2015. 
  Cập nhật bởi keobeo9297 ngày 24/09/2020 03:53:05 CH
   
  2400 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn keobeo9297 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (24/09/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #558614   26/09/2020

  Special29
  Special29
  Top 100
  Female
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/12/2019
  Tổng số bài viết (712)
  Số điểm: 5322
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 111 lần


  Theo Điều 175 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

  “Điều 175. Ranh giới giữa các bất động sản

  1. Ranh giới giữa các bất động sản liền kề được xác định theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Ranh giới cũng có thể được xác định theo tập quán hoặc theo ranh giới đã tồn tại từ 30 năm trở lên mà không có tranh chấp.

  Không được lấn, chiếm, thay đổi mốc giới ngăn cách, kể cả trường hợp ranh giới là kênh, mương, hào, rãnh, bờ ruộng. Mọi chủ thể có nghĩa vụ tôn trọng, duy trì ranh giới chung.”

  Việc xác định ranh giới thửa đất cũng được thể hiện trong bản đồ địa chính của địa phương, cụ thể là Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp phường. Ủy ban nhân dân xã, phường cũng là cấp hành chính có thẩm quyền xác định ranh giới thửa đất theo bản đồ. Do vậy, trong trường hợp có tranh chấp về ranh giới, các chủ sử dụng đất có thể tự thỏa thuận với nhau, trong trường hợp không thỏa thuận được thì có thể tiến hành hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường (nguyên tắc giải quyết tranh chấp đất đai phải qua hòa giải tại cơ quan hành chính địa phương).

   
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Special29 vì bài viết hữu ích
  hoamattroi9297 (26/09/2020)