Hướng dẫn điều chỉnh tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #600241 19/03/2023

  nguyentanviet2000
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:06/12/2022
  Tổng số bài viết (187)
  Số điểm: 1544
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 41 lần


  Hướng dẫn điều chỉnh tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

  Doanh nghiệp có thể bổ sung hồ sơ khai thuế sau khi đã nộp tờ khai thuế cho cơ quan quản lý trực tiếp. Tuy nhiên, cần lưu ý cách thức và thủ tục để khai bổ sung và điều chỉnh tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn điều chỉnh tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

  1. Các trường hợp được khai bổ sung quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

  Có 2 trường hợp thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là:

  +Thực hiện quyết toán thuế định kỳ mỗi năm.

  +Khi doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh, chuyển đổi chủ sỡ hữu và tổ chức lại cơ cấu lĩnh vực kinh doanh.

  Theo Nghị quyết 116/2020/QH14, doanh nghiệp có tổng doanh thu dưới 200 tỷ thì mức đóng thuế sẽ được giảm 30%.

  Khi phát hiện sai sót có ảnh hưởng tới số liệu trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán cần làm hồ sơ khai bổ sung quyết toán thuế. Có 2 trường hợp xảy ra như sau:

  +Trường hợp người nộp thuế chưa khai quyết toán thuế năm: Thực hiện khai bổ sung tờ khai tạm nộp tháng/quý, sau đó tổng hợp lại số liệu vào tờ khai quyết toán thuế.

  +Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm:

  - Thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

  - Nếu hồ sơ khai bổ sung làm giảm số thuế phải nộp, kế toán cần khai bổ sung tờ khai tạm nộp tháng/quý và tính lại tiền thuế nộp chậm (nếu có).

  2. Thời hạn kê khai bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp

  Kế toán của doanh nghiệp có thể bổ sung hồ sơ khai thuế vào bất kỳ thời điểm nào, tuy nhiên phải đảm bảo trước khi cơ quan Thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế. Nếu cơ quan Thuế đã công bố quyết định thanh tra, kiểm tra, thì người nộp thuế được phép bổ sung khai báo nếu xảy ra sai sót không nằm trong thời kỳ hoặc phạm vi thanh tra, kiểm tra. Trong trường hợp sai sót liên quan đến thời kỳ, phạm vi thanh tra, kiểm tra dẫn đến phát sinh số thuế phải nộp, giảm số được hoàn, giảm số được khấu trừ hoặc giảm số đã nộp thừa, người nộp thuế được điều chỉnh, bổ sung nhưng sẽ phải chịu xử lý vi phạm theo quyết định thanh tra, kiểm tra của cơ quan Thuế.

  3. Hồ sơ nộp lại quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

  Để thực hiện nộp lại quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán cần chuẩn bị bộ hồ sơ gồm:

  - Tờ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh.

  - Mẫu số 01/KHBS: Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh theo Thông tư 156/2013/TT-BTC trong trường hợp việc khai điều chỉnh, bổ sung có phát sinh chênh lệch về tiền thuế.

  - Tài liệu đính kèm giải thích số liệu điều chỉnh, bổ sung quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

  4. Cách điều chỉnh tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

  Sau khi hoàn thành và nộp tờ khai quyết toán thuế, doanh nghiệp vẫn có thể điều chỉnh thông tin bằng cách khai bổ sung hồ sơ khai thuế, tuy nhiên cần tuân theo quy định về bổ sung hồ sơ và nộp tiền thuế tùy thuộc vào tính chất của từng loại thuế.

  Với thuế thu nhập doanh nghiệp được quyết toán hàng năm, khi phát hiện sai sót, doanh nghiệp cần khai bổ sung hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của tháng hoặc quý có sai sót tương ứng. Đối với trường hợp đã nộp tờ khai quyết toán thuế THU thu nhập doanh nghiệp năm, chỉ được khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

  Thông thường, việc điều chỉnh tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ có 3 trường hợp:

  +Điều chỉnh không làm thay đổi số thuế phải nộp

  +Điều chỉnh làm tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

  +Điều chỉnh làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

  Để điều chỉnh tờ khai quyết toán thuế, người nộp sẽ lập khai bổ sung (KHBS) hồ sơ quyết toán. Doanh nghiệp có thể hiểu cách điều chỉnh tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là lập KHBS tờ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

  Hiện nay, doanh nghiệp phải sử dụng phần mềm HTKK để nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp. Vì vậy, khi lập KHBS tờ khai quyết toán, doanh nghiệp cũng sử dụng phần mềm HTKK để thực hiện.

  Cách làm tờ khai điều chỉnh quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp không quá khó. Để lập KHBS tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp thực hiện các bước sau:

  Bước 1: Mở phần mềm, Chọn “Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp”. Sau đó chọn “Quyết toán thu nhập doanh nghiệp năm (03/TNDN)”

  Bước 2: Điền thời gian, ngày lập KHBS, tích chọn Tờ khai bổ sung, số lần bổ sung.

  Bước 3: Nhập số liệu đúng và điều chỉnh một số chỉ tiêu liên quan bị ảnh hưởng.

  Bước 4: Tổng hợp lại KHBS.

  Bước 5: Sau cùng, bạn xuất tờ KHBS và nộp lại vào trang chủ của tổng cục thuế.

   
  7404 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #600446   23/03/2023

  Hướng dẫn điều chỉnh tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

  Cảm ơn thông tin hữu ích bạn đã chia sẻ. Thông qua nội dung bạn chia sẻ tôi đã nắm thêm được nhiều kiến thúc liên quan đến điều chỉnh tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp từ đó bổ trợ cho quá trình làm việc, Đặc biệt là giúp có thể giúp doanh nghiệp hạn chế được các rủi ro.

   

   
  Báo quản trị |