Hướng dẫn đăng ký NVQS khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập

Chủ đề   RSS   
 • #605186 04/09/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hướng dẫn đăng ký NVQS khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập

  Ngày 29/8/2023 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có Quyết định 4089/QĐ-BQP năm 2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực nghĩa vụ quân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ quốc phòng.
   
  Cụ thể, thủ tục đăng ký NVQS cho công dân chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập thực hiện như sau:
   
  huong-dan-dang-ky-nvqs-khi-thay-doi-noi-cu-tru-hoac-noi-lam-viec-hoc-tap
   
  (1) Trình tự thực hiện đăng ký NVQS khi thay đổi nơi cư trú
   
  Bước 1: 
   
  - Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập trực tiếp đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã làm thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi. 
   
  - Trường hợp cơ quan, tổ chức không có Ban Chỉ huy quân sự, thì người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức cho công dân làm thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi tại nơi cư trú.
   
  Bước 2: 
   
  - Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có trách nhiệm làm thủ tục cho công dân thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi và cấp Giấy giới thiệu di chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự hoặc Giấy giới thiệu di chuyển quân nhân dự bị cho công dân, Phiếu quân nhân dự bị.
   
  - Đưa ra khỏi Sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ hoặc Sổ đăng ký quân nhân dự bị.
   
  (2) Cách thức thực hiện đăng ký NVQS khi thay đổi nơi cư trú
   
  Người làm thủ tục trực tiếp đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi.
   
  (3) Thành phần hồ sơ thực hiện đăng ký NVQS khi thay đổi nơi cư trú
   
  - Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự hoặc Giấy chứng nhận đăng ký quân nhân dự bị (mang theo bản chính để đối chiếu);
   
  - Bản chụp một trong những giấy tờ sau: Thẻ CCCD, CMND, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc quyết định của người đứng đầu cơ quan, tổ chức về thay đổi nơi làm việc, học tập mới (mang theo bản chính để đối chiếu). 
   
  - Trường hợp cơ quan hoặc người có thẩm quyền được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, khai thác được thông tin về nơi cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì không yêu cầu công dân nộp bản chụp thẻ CCCD, CMND, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (mang theo bản chính để đối chiếu).
   
  (4) Số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết và thẩm quyền quyết định 
   
  - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
   
  - Thời gian giải quyết: 01 ngày làm việc.
   
  - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
   
  - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
   
  + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện.
   
  + Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
   
  + Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.
   
  + Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.
   
  - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy giới thiệu di chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự hoặc Giấy giới thiệu di chuyển quân nhân dự bị cho công dân.
   
  - Lệ phí: Không
   
  - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
   
  - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
   
  Chi tiết Quyết định 4089/QĐ-BQP năm 2023 có hiệu lực từ ngày 29/8/2023.
   
  198 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận