Hướng dẫn đăng ký cấp giấy khám sức khỏe lái xe trên cổng giám định BHYT

Chủ đề   RSS   
 • #599092 25/02/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1850)
  Số điểm: 64410
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 1377 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hướng dẫn đăng ký cấp giấy khám sức khỏe lái xe trên cổng giám định BHYT

  Ngày 23/02/2023, Bộ Y tế ban hành Công văn 874/BYT-KCB về việc hướng dẫn cập nhật, chuyển dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe lên Cổng giám định BHYT liên thông phục vụ Đề án 06.

  Tại Công văn 874/BYT-KCB Bộ Y tế đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh dừng cập nhật dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe trên cổng Dữ liệu khám chữa bệnh của Bộ Y tế (dulieu.kcb.vn) để thực hiện cập nhật, chuyển dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe lên Cổng giám định BHYT của Cơ quan BHXH Việt Nam để thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe từ ngày 01/03/2023. 

  Bên cạnh đó, đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh sử dụng chứng thư số của cơ quan, đơn vị ký số thông tin, dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe (và Giấy chứng sinh, Giấy báo tử) để liên thông dữ liệu phục vụ Đề án 06. 

  Hướng dẫn đăng ký cấp Giấy khám sức khỏe

  (1) Cơ sở KCB đã ký hợp đồng KCB BHYT/đã đăng ký cấp Giấy theo 56/2017/TT-BYT

  - Bước 1: Đăng nhập Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT (PIS) tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn bằng tài khoản và mật khẩu đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp.

  - Bước 2: Chọn chức năng Hồ sơ sức khỏe -> Đăng ký quyền gửi hồ sơ sức khỏe

  - Bước 3: Khai báo các thông tin để đăng ký quyền cấp Giấy khám sức khỏe

  Trong đó:

  + Người liên hệ: Họ tên của người liên hệ.

  + Địa chỉ: Địa chỉ liên hệ của cơ sở KCB.

  + Email: Tài khoản thư điện tử liên hệ.

  + Số điện thoại: Điện thoại liên hệ.

  + Cơ quan chủ quản: Đơn vị thực hiện phê duyệt quyền cấp Giấy khám sức khỏe.

  + Giấy phép HĐ: Số của giấy phép hoạt động

  + Ngày cấp GP: Ngày cấp giấy phép hoạt động.

  + Người đại diện: Họ tên người đại diện theo pháp luật.

  + Chức vụ: Chức vụ của người đại diện.

  + Số di động: Số điện thoại di động của người đại diện.

  + Văn bản gửi kèm: Gửi kèm các văn bản có liên quan (nếu có), không bắt buộc.

  (Các thông tin đã có trên Cổng PIS sẽ tự động hiển thị)

  - Bước 4. Chọn Đề nghị cấp quyền. Nếu Cơ quan chủ quản từ chối sẽ thông báo lý do vào email của cơ sở KCB đã khai báo ở Bước 3 và thông báo tại màn hình Khai báo các thông tin để đăng ký quyền cấp Giấy khám sức khỏe.

  Nếu Cơ quan chủ quản phê duyệt, cơ sở KCB sẽ thấy thông báo lý do vào email của cơ sở KCB đã khai báo ở Bước 3 và thông báo tại màn hình Khai báo các thông tin để đăng ký quyền cấp Giấy khám sức khỏe.

  (2) Cơ sở KCB chưa ký hợp đồng KCB BHYT và đã đăng ký cấp Giấy theo 56/2017/TT-BYT

  - Bước 1: Đăng nhập Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT (PIS) tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn bằng tài khoản và mật khẩu đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp.

  - Bước 2: Chọn chức năng Hồ sơ sức khỏe -> Đăng ký quyền gửi hồ sơ sức khỏe

  - Bước 3: Khai báo các thông tin để đăng ký quyền cấp Giấy khám sức khỏe

  - Bước 4: Chọn Đề nghị cấp quyền. Nếu Cơ quan chủ quản từ chối sẽ thông báo lý do vào email của cơ sở KCB đã khai báo ở Bước 3 và thông báo tại màn hình Khai báo các thông tin để đăng ký quyền cấp Giấy khám sức khỏe.

  Nếu Cơ quan chủ quản phê duyệt, cơ sở KCB sẽ thấy thông báo lý do vào email của cơ sở KCB đã khai báo ở Bước 3 và thông báo tại màn hình Khai báo các thông tin để đăng ký quyền cấp Giấy khám sức khỏe.

   
  757 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #599773   28/02/2023

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (402)
  Số điểm: 3282
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 61 lần


  Hướng dẫn đăng ký cấp giấy khám sức khỏe lái xe trên cổng giám định BHYT

  Cảm ơn chia sẽ hữu ích từ bạn. Sau khi đọc bài viết của bạn mình mình có một thắc mắc, rất mong được bạn giải đáp, cụ thể như sau: Hiện nay có quy định về giấy khám sức khỏe đối với người lao động bình thường và giấy khám sức khỏe lái xe của người thực hiện công việc lái xe. Vậy nếu người lao động được tuyển dụng có giấy khám sức khỏe lái xe thì có cần có thêm giấy khám sức khỏe trước khi vào làm việc như đối với những người lao động khác hay không?

   
  Báo quản trị |