Hướng dẫn công tác thanh tra công tác tuyển sinh trình độ giáo dục đại học, cao đẳng ngành Mầm non

Chủ đề   RSS   
 • #604364 29/07/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2229)
  Số điểm: 77912
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 1640 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hướng dẫn công tác thanh tra công tác tuyển sinh trình độ giáo dục đại học, cao đẳng ngành Mầm non

  Ngày 28/07/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3765/BGDĐT-TTr về việc hướng dẫn thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh các trình độ của giáo dục đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

  Theo đó, quy định việc thực hiện công tác xét tuyển và hướng dẫn trình tự tiến hành thanh tra, kiểm tra, như sau: 

  (1)  Công tác xét tuyển:

  - Việc thực hiện quy định về xét tuyển bao gồm:

  +Thông báo xét tuyển về nội dung, thời gian và hình thức thông báo;

  +Tiếp nhận, rà soát hồ sơ, cập nhật, công bố thông tin xét tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng;

  + Phát, nhận hồ sơ xét tuyển: Thời gian phát, nhận hồ sơ, hình thức thu nhận, địa điểm thu nhận hồ sơ, các loại giấy tờ hợp lệ, hợp pháp xác nhận về kết quả học tập, diện ưu tiên, khuyến khích, bảo lưu, thời gian công tác, rà soát điều kiện về đầu vào tính hợp pháp của các loại chứng chỉ ngoại ngữ quy định;

  + Bảo lưu kết quả trúng tuyển; việc xây dựng kế hoạch xét tuyển thẳng, kế hoạch xét tuyển sớm đối với một số phương thức tuyển sinh riêng và kế hoạch xét tuyển các đợt bổ sung (nếu có);

  +  Lệ phí xét tuyển.

  -  Việc xác định điểm trúng tuyển bao gồm:

  + Quy trình xác định điểm trúng tuyển; việc thực hiện quy định nhân hệ số trong xét tuyển; đối tượng ưu tiên, cử tuyển trong tuyển sinh;

  + Công khai kết quả xét tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển;

  + In, gửi giấy báo trúng tuyển, triệu tập thí sinh trúng tuyển.

  (2) Công tác nhập học

  Việc nhập học và kiểm tra hồ sơ thí sinh trúng tuyển bao gồm:

  - Việc yêu cầu các loại giấy tờ quy định bắt buộc và giấy tờ tru tiên trong hồ sơ nhập học của thí sinh;

  -  Xử lý thí sinh nhập học muộn;

  - Thực hiện kiểm tra hồ sơ của thí sinh trúng tuyển;

  - Kiểm tra, giám sát, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, kiến nghị của thanh tra trong công tác tuyển sinh; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Thủ trường cơ sở đào tạo;

  - Việc lưu trữ hồ sơ tuyển sinh.

  (3) Trình tự thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra, kiểm tra

  Trình tự thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra, các biểu mẫu, biên bản, báo cáo, kết luận thanh tra thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra 2022 và Thông tư 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trinh tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

  Trình tự thanh tra, kiểm tra

  Trình tự thủ tục tiến hành một cuộc kiểm tra và các biểu mẫu, biên bản kiểm tra thực hiện theo quy định về công tác kiểm tra của đơn vị (nếu có), gồm các bước cơ bản sau:

  - Ban hành Quyết định kiểm tra (Mẫu số 01);

  Xem và tải Mẫu số 01

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/07/29/mau-so-01.docx

  - Xây dựng Kế hoạch tiến hành kiểm tra (Mẫu số 02);

  Xem và tải Mẫu số 02

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/07/29/mau-so-02.docx

  - Tiến hành kiểm tra theo Kế hoạch đã được phê duyệt. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm, Đoàn kiểm tra lập biên bản ghi nhớ (Mẫu số 03);

  Xem và tải Mẫu số 03

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/07/29/mau-so03.docx

  - Kết thúc kiểm tra trực tiếp, Trưởng Đoàn kiểm tra lập Biên bản kiểm tra (Mẫu số 04);

  Xem và tải Mẫu số 04

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/07/29/mau-so-04.docx

  - Xây dựng Báo cáo kết quả kiểm tra (Mẫu số 05);

  Xem và tải Mẫu số 05

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/07/29/mau-so-05.docx

  - Xây dựng thông báo kết quả kiểm tra (nếu có) (Mẫu số 06).

  Xem và tải Mẫu số 06

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/07/29/mau-so-06.docx

  Hồ sơ thanh tra, kiểm tra

  Hồ sơ thanh tra thực hiện theo quy định Điều 49 Thông tư 06/2021/TT-TTCP;

  Hồ sơ kiểm tra thực hiện theo quy định kiểm tra của đơn vị (nếu có), bao gồm:

  - Quyết định kiểm tra;

  - Kế hoạch tiến hành kiểm tra;

  - Báo cáo của đối tượng kiểm tra, báo cáo giải trình (nếu có);

  - Biên bản kiểm tra, biên bản ghi nhớ (nếu có);

  - Tài liệu minh chứng thu nhập của đối tượng kiểm tra, đối tượng có liên quan;

  - Báo cáo kết quả kiểm tra;

  - Thông báo kết quả kiểm tra (nếu có);

  - Nhật ký đoàn kiểm tra (nếu có).

  Lưu ý: Cơ sở đào tạo thiết lập và công khai đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về tiêu cực trong công tác tuyển sinh hằng năm; gửi kế hoạch, báo cáo, kết luận thanh tra, kết quả kiểm tra công tác tuyển sinh ngay sau khi kết thúc công tác thanh tra, kiểm tra tuyển sinh về Thanh tra Bộ GDĐT theo địa chỉ số 35 đường Đại cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

  Xem chi tiết tại Công văn 3765/BGDĐT-TTr  ngày 28/7/2023.

   
  201 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận