Hướng dẫn cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Bộ KHCN

Chủ đề   RSS   
 • #605219 06/09/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1825)
  Số điểm: 63715
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 1359 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hướng dẫn cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Bộ KHCN

  Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 17/2023/TT-BKHCN hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành khoa học và công nghệ, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

  (1) Nguyên tắc, căn cứ xác định vị trí việc làm

  Theo đó, Thông tư 17/2023/TT-BKHCN quy định nguyên tắc xác định vị trí việc làm trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập phải bảo đảm nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

  Mỗi vị trí việc làm phải có tên gọi cụ thể và gắn với chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

  Đối với căn cứ xác định vị trí việc làm phải bảo đảm quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 106/2020/NĐ-CP.

  (2) 16 vị trí việc làm viên chức chuyên ngành khoa học và công nghiệp

  Theo Thông tư, danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành khoa học và công nghệ trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập gồm 16 vị trí việc làm, cụ thể như sau:

  1- Nghiên cứu viên cao cấp.

  2- Nghiên cứu viên chính.

  3- Nghiên cứu viên.

  4- Trợ lý nghiên cứu.

  5- Kỹ sư cao cấp.

  6- Kỹ sư chính.

  7- Kỹ sư.

  8- Kỹ thuật viên.

  9- Đánh giá sự phù hợp hạng I.

  10- Đánh giá sự phù hợp hạng II.

  11- Đánh giá sự phù hợp hạng III.

  12- Năng suất, chất lượng hạng I.

  13- Năng suất, chất lượng hạng II.

  14- Năng suất, chất lượng hạng III.

  15- Sở hữu trí tuệ hạng II.

  16- Sở hữu trí tuệ hạng III.

  (3) Cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp 

  Theo đó, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được xác định theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ.

  Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập quy định cụ thể cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp chuyên ngành khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

  Viên chức đang giữ hạng chức danh nghề nghiệp viên chức cao hơn so với hạng chức danh nghề nghiệp theo yêu cầu của vị trí việc làm được quy định tại Thông tư này thì được bảo lưu cho đến khi có hướng dẫn mới của cơ quan có thẩm quyền.

  Xem chi tiết tại Thông tư 17/2023/TT-BKHCN có hiệu lực thi hành từ 25/9/2023.

   
  250 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận