Hướng dẫn chi tiết trình tự kỷ luật SA THẢI NLĐ mới nhất

Chủ đề   RSS   
 • #570151 09/04/2021

  vankhanhnhu
  Top 200
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2020
  Tổng số bài viết (445)
  Số điểm: 8732
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 535 lần


  Hướng dẫn chi tiết trình tự kỷ luật SA THẢI NLĐ mới nhất

  Sa thải NLĐ - Minh họa

  Khi người sử dụng lao động (NSDLĐ) muốn thực hiện hình thức kỷ luật sa thải đối với người lao động của mình, họ cần thực hiện theo trình tự nào để không vi phạm các quy định của pháp luật về Lao động? Mời tham khảo bài viết dưới đây.

  Những trường hợp sẽ bị xử lý kỷ luật sa thải

  Theo quy định tại Điều 125 Bộ luật Lao động 2019, những trường hợp sau đây NSDLĐ sẽ được phép áp dụng hình thức kỷ luật sa thải ngay:

  (1) Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc;

  (2) Người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động;

  (3) Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc cách chức mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật. Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định tại Điều 126 của Bộ luật này;

  (4) Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng.

  (Trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động)

  Trình tự thực hiện hình thức kỷ luật

  Sau khi đã xác định hành vi vi phạm, áp dụng hình thức kỷ luật sa thải cần tuân theo trình tự sau đây:

  Bước 1:

  Tiến hành lập biên bản vi phạm và thông báo đến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động là thành viên, người đại diện theo pháp luật của người lao động chưa đủ 15 tuổi.

  Trường hợp người sử dụng lao động phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật lao động sau thời điểm hành vi vi phạm đã xảy ra thì thực hiện thu thập chứng cứ chứng minh lỗi của người lao động.

  Bước 2:

  Trong thời hiệu xử lý kỷ luật lao động (sẽ được nhắc đến cuối bài) người sử dụng lao động tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động như sau:

  - Ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động, người sử dụng lao động thông báo về nội dung, thời gian, địa điểm tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động, họ tên người bị xử lý kỷ luật lao động, hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật lao động đến các thành phần phải tham dự họp quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 122 của Bộ luật Lao động, bảo đảm các thành phần này nhận được thông báo trước khi diễn ra cuộc họp.

  - Khi nhận được thông báo của người sử dụng lao động, các thành phần phải tham dự họp phải xác nhận tham dự cuộc họp với người sử dụng lao động.

  (Trường hợp một trong các thành phần phải tham dự không thể tham dự họp theo thời gian, địa điểm đã thông báo thì người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận việc thay đổi thời gian, địa điểm họp; trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì người sử dụng lao động quyết định thời gian, địa điểm họp)

  Bước 3:

  Người sử dụng lao động tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động theo thời gian, địa điểm đã thông báo.

  (Trường hợp một trong các thành phần phải tham dự họp không xác nhận tham dự cuộc họp hoặc vắng mặt thì người sử dụng lao động vẫn tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động)

  Bước 4:

  Nội dung cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản, thông qua trước khi kết thúc cuộc họp và có chữ ký của người tham dự cuộc họp, trường hợp có người không ký vào biên bản thì người ghi biên bản nêu rõ họ tên, lý do không ký (nếu có) vào nội dung biên bản.

  Bước 5:

  Ban hành quyết định xử lý kỷ luật lao động và gửi đến các thành phần phải tham dự (việc này phải thực hiện trong thời hiệu xử lý kỷ luật lao động)

  (Căn cứ: Điều 122 BLLĐ 2019, Điều 70 Nghị định 145/2020/NĐ-CP)

  *Về thời hiệu xử lý kỷ luật lao động: (theo Điều 123 BLLĐ 2019)

  - Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 06 tháng kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 12 tháng.

  - Khi hết thời gian mà pháp luật quy định không được xử lý kỷ luật NLĐ, nếu hết thời hiệu hoặc còn thời hiệu nhưng không đủ 60 ngày thì được kéo dài thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.

   
  1867 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn vankhanhnhu vì bài viết hữu ích
  admin (10/04/2021) ThanhLongLS (09/04/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #570817   28/04/2021

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1986)
  Số điểm: 14259
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 316 lần


  Rất cám ơn thông tin chia sẻ hữu ích từ bạn. Khi muốn thực hiện xử lý kỷ luật sa thải thì phải tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Nếu không tuân thủ đúng trình tự, thủ tục dẫn đến việc sa thải không đúng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến người sử dụng lao động, người lao động có thể kiện nếu sa thải sai nhé.  

   
  Báo quản trị |