Hướng dẫn chi tiết hạn tuổi nghỉ hưu đối với sĩ quan công an từ ngày 15/8/2023

Chủ đề   RSS   
 • #604740 15/08/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2003 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hướng dẫn chi tiết hạn tuổi nghỉ hưu đối với sĩ quan công an từ ngày 15/8/2023

  Ngày 11/8/2023 Chính phủ đã ban hành Nghị định 57/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 49/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân 2018.
   
  Cụ thể, Nghị định mới hướng dẫn hướng dẫn việc thực hiện hạn tuổi cao nhất đối với sĩ quan Công an nhân dân (CAND) như sau:
   
  han-tuoi-nghi-huu-doi-voi-si-quan-cong-an-tu-ngay-15-8-2023
   
  (1) Hạn tuổi phục vụ của nữ sĩ quan cấp hàm Thượng tá 
   
  - Kể từ ngày 15/8/2023 đến hết ngày 31/12/2023, hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với nữ sĩ quan CAND có cấp bậc hàm Thượng tá là 56 tuổi.
   
  - Kể từ ngày 01/01/2024, cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng cho đến khi đủ 58 tuổi vào năm 2029 được xác định theo lộ trình như sau:
   

  Năm

  Hạn tuổi phục vụ cao nhất

  2024

  56 tuổi 4 tháng

  2025

  56 tuổi 8 tháng

   

  2026

  57 tuổi

  2027

  57 tuổi 4 tháng

  2028

  57 tuổi 8 tháng

   

  Từ năm 2029 trở đi

                    58 tuổi

   
  Việc đối chiếu tháng, năm sinh của nữ sĩ quan CAND có cấp bậc hàm Thượng tá với hạn tuổi phục vụ cao nhất.
   
  (2) Hạn tuổi phục vụ của nam hàm Đại tá, cấp tướng và nữ hàm Đại tá
   
  - Kể từ ngày 15/8/2023 đến hết ngày 31/12/2023, hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với nam sĩ quan CAND có cấp bậc hàm Đại tá, cấp tướng là 60 tuổi 9 tháng, nữ sĩ quan CAND có cấp bậc hàm Đại tá là 56 tuổi.
   
  - Kể từ ngày 01/01/2024, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035 được xác định theo lộ trình như sau:
   

  Nam

  Nữ

  Năm

  Hạn tuổi phục vụ cao nhất

  Năm

  Hạn tuổi phục vụ cao nhất

  2024

  61 tuổi

  2024

  56 tuổi 4 tháng

  2025

  61 tuổi 3 tháng

  2025

  56 tuổi 8 tháng

  2026

  61 tuổi 6 tháng

  2026

  57 tuổi

  2027

  61 tuổi 9 tháng

  2027

  57 tuổi 4 tháng

  Từ năm 2028 trở đi

  62 tuổi

  2028

  57 tuổi 8 tháng

   

   

  2029

  58 tuổi

   

   

  2030

  58 tuổi 4 tháng

   

   

  2031

  58 tuổi 8 tháng

   

   

  2032

  59 tuổi

   

   

  2033

  59 tuổi 4 tháng

   

   

  2034

  59 tuổi 8 tháng

   

   

  Từ năm 2035 trở đi

  60 tuổi

   

  Việc đối chiếu tháng, năm sinh của sĩ quan CAND có cấp bậc hàm Đại tá và nam sĩ quan CAND có cấp bậc hàm cấp tướng tương ứng với hạn tuổi phục vụ cao nhất quy định tại khoản này theo Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.
   
  (3) Hạn tuổi phục vụ của nam, nữ công nhân công an
   
  - Kể từ ngày 15/8/2023 đến hết ngày 31/12/2023, hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với nam công nhân công an là 60 tuổi 9 tháng, nữ công nhân công an là 56 tuổi.
   
  - Kể từ ngày 01/01/2024, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035 được xác định theo lộ trình như sau:
   

  Nam

  Nữ

  Năm

  Hạn tuổi phục vụ cao nhất

  Năm

  Hạn tuổi phục vụ cao nhất

  2024

  61 tuổi

  2024

  56 tuổi 4 tháng

  2025

  61 tuổi 3 tháng

  2025

  56 tuổi 8 tháng

  2026

  61 tuổi 6 tháng

  2026

  57 tuổi

  2027

  61 tuổi 9 tháng

  2027

  57 tuổi 4 tháng

  Từ năm 2028 trở đi

  62 tuổi

  2028

  57 tuổi 8 tháng

   

   

  2029

  58 tuổi

   

   

  2030

  58 tuổi 4 tháng

   

   

  2031

  58 tuổi 8 tháng

   

   

  2032

  59 tuổi

   

   

  2033

  59 tuổi 4 tháng

   

   

  2034

  59 tuổi 8 tháng

   

   

  Từ năm 2035 trở đi

  60 tuổi

   
  Việc đối chiếu tháng, năm sinh của công nhân công an tương ứng với hạn tuổi phục vụ cao nhất quy định tại khoản này theo Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 57/2023/NĐ-CP.
   
  (4) Đối với hạn tuổi phục vụ cao nhất trong CAND trước ngày 15/8/2023
   
  Tính đến ngày 15/8/2023, nữ sĩ quan CAND có cấp bậc hàm Thượng tá, Đại tá, nam sĩ quan CAND có cấp bậc hàm Đại tá, cấp tướng, công nhân công an đang công tác.
   
  Được áp dụng quy định về hạn tuổi phục vụ cao nhất theo quy định của Luật sửa đổi Luật Công an nhân dân 2023Nghị định 135/2020/NĐ-CP về tuổi nghỉ hưu.
   
  Xem thêm Nghị định 57/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/8/2023 sửa đổi, bổ sung Nghị định 49/2019/NĐ-CP.
   
  1093 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (08/09/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận