Hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục của thanh tra, cán bộ thuộc Sở chuyên ngành?

Chủ đề   RSS   
 • #3103 16/07/2008

  ntgiang

  Sơ sinh

  Đăk Nông, Việt Nam
  Tham gia:16/07/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục của thanh tra, cán bộ thuộc Sở chuyên ngành?

  Thực hiện thông tư liên tịch số 150/2007/TTLT-BTC-TTCP ngày 12/12/2007 về việc hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục của thanh tra viên, cán  bộ thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước.

  Nhờ các  luật sư tư vấn hỗ trợ giúp mấy vấn đề sau :

  1/ Khái niệm cơ quan thanh tra nhà nước ? văn bản nào quy định khái niệm này ?

  2/ Các thanh tra viên chuyên ngành của chúng tôi có được hưởng chế độ này không hay chỉ các thanh tra viên thuộc cơ quan thanh tra nhà nước?

  3/ Các cán bộ thanh tra (chưa được công nhận thanh tra viên) công tác tại phòng thanh tra – Sở Nông nghiệp & PTNT thì có áp dụng chế độ quản lý, cấp phát trang phục?

   
  11652 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #3104   17/07/2008

  LS_NgDinhHung
  LS_NgDinhHung
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/04/2008
  Tổng số bài viết (2095)
  Số điểm: 11183
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 723 lần
  Lawyer

  luật Thanh tra ngày 15.6.2004, qui định tại điều 4 và điều 10 như sau:

  Điều 4. Giải thích từ ngữ

  Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

  -. Thanh tra nhà nước là việc xem xét, đánh giá, xử lý của cơ quan quản lý nhà nước đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự quản lý theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục được quy định trong Luật này và các quy định khác của pháp luật. Thanh tra nhà nước bao gồm thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành.

  - Thanh tra chuyên ngành là hoạt động thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật, những quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý của ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý.

   Điều 10. Cơ quan thanh tra nhà nước

  1. Các cơ quan thanh tra nhà nước bao gồm:

  a) Cơ quan thanh tra được thành lập theo cấp hành chính;

  b) Cơ quan thanh tra được thành lập ở cơ quan quản lý theo ngành, lĩnh vực.

  Như vậy Thanh tra chuyên ngành cũng là thanh tra nhà nước nên được hưởng chế độ như nhau.

  nghị định 100/2007/NĐ-CP của chính phủ qui đ ịnh

  Điều 13. Trang phục của thanh tra viên, cán bộ thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước

  1. Thanh tra viên, cán bộ thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước được cấp trang phục, bao gồm: quần áo thu đông, áo măng tô, áo sơ mi dài tay, áo xuân hè, mũ kêpi, thắt lưng da, giầy da, dép quai hậu, bít tất, caravat, áo mưa, cặp tài liệu.

  Đối với một số thanh tra Bộ, ngành cần có trang phục riêng thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ thống nhất với Tổng Thanh tra hướng dẫn việc cấp trang phục cho thanh tra viên thuộc Bộ, ngành đó.

  Như Vậy tất cả đều được  cấp phát trang phục

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật Sư NGUYỄN-ĐÌNH-HÙNG, Giám-Đốc công ty luật TNHH PHÚ THỌ Trụ sở : số 3 Đào nguyên Phổ phường 4 Quận 11 thành phố Hồ chí Minh

Điện thoại : 08.9551149 Email : tvpl_ls.nguyendinhhung@yahoo.com.vn