Hướng dẫn cấp bản sao Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt cho công dân

Chủ đề   RSS   
 • #607743 27/12/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2193)
  Số điểm: 76373
  Cảm ơn: 68
  Được cảm ơn 1619 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hướng dẫn cấp bản sao Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt cho công dân

  Bộ Công an hướng dẫn, thực hiện một số nội dung trong công tác cấp bản sao Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt cho công dân.

  Theo đó, kể từ ngày 21/11/2023, công dân có Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt bị mất, thất lạc hoặc hư hỏng; có yêu cầu, nguyện vọng được cơ quan hồ sơ nghiệp vụ thuộc Bộ Công an xem xét cấp bản sao; thủ tục, trình tự giải quyết được thực hiện thông qua Công an cấp xã, phường, thị trấn nơi công dân đang cư trú (Cục Hồ sơ nghiệp vụ không trực tiếp tiếp nhận, trả kết quả cấp bản sao Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt cho công dân).

  Việc xem xét, giải quyết yêu cầu cấp bản sao Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt cho công dân được thực hiện trên cơ sở đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích chính đáng; trong đó lưu ý: 

  - Công dân khi có yêu cầu cung cấp bản sao Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt phải có Đơn xin cấp bản sao tài liệu (viết tay hoặc đánh máy theo mẫu) gửi đến Công an cấp xã nơi công dân đang cư trú để được tiếp nhận, giải quyết. 

  - Nội dung Đơn của công dân phải nêu rõ thông tin lai lịch bản thân (gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú, số căn cước công dân/ số hộ chiếu....); lý do, mục đích, phạm vi, loại tài liệu, số lượng bản sao cần cung cấp; các thông tin về quá trình chấp hành hình phạt và các biện pháp xử lý hành chính và các thông tin cần thiết khác có liên quan đến tài liệu cần cung cấp.

  - Trường hợp công dân xin cấp bản sao Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt của người khác phải có văn bản ủy quyền theo quy định; trường hợp không có văn bản ủy quyền phải có tài liệu chứng minh được mục đích đề nghị, mối quan hệ với người có tên trong Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của cả nhân đó.

  Tham khảo: 

  Trước đó, ngày 17/8/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 22/2023/QĐ-TTg về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, như sau:

  Điều kiện vay vốn

  Có nhu cầu vay vốn; có tên trong danh sách người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội, do Công an cấp xã lập và được ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận theo Mẫu số 01. 

  Xem và tải Mẫu số 01

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/08/19/mau-so-01.docx

  Thời gian kể từ khi chấp hành xong án phạt tù đến thời điểm vay vốn tối đa là 05 năm.

  Phương thức cho vay

  Thực hiện phương thức cho vay thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình của người chấp hành xong án phạt tù là người đứng tên vay vốn và giao dịch với Ngân hàng Chính sách xã hội. 

  Trường hợp trong hộ gia đình không còn thành viên nào từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc thành viên còn lại không còn sức lao động, không có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật thì người chấp hành xong án phạt tù trực tiếp đứng tên vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội;

  Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay thực hiện cho vay theo phương thức ủy thác cho các tổ chức chính trị - xã hội

  Mức vốn cho vay

  Đối với vay vốn để đào tạo nghề

  Mức vốn cho vay tối đa là 04 triệu đồng/tháng/người chấp hành xong án phạt tù.

  Đối với vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm

  - Người chấp hành xong án phạt tù: Mức vốn cho vay tối đa là 100 triệu đồng/người chấp hành xong án phạt tù.

  - Cơ sở sản xuất kinh doanh: Mức vốn cho vay tối đa là 02 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng/người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh.

  Lãi suất cho vay

  - Lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định theo từng thời kỳ.

  - Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

  Xem chi tiết tại Quyết định 22/2023/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ 10/10/2023.

   
  336 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (17/02/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận