Hướng dẫn cách lập thang bảng lương theo quy định của Nghị định 38/2022/NĐ-CP

Chủ đề   RSS   
 • #585290 13/06/2022

  BachHoLS
  Top 150
  Male
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/02/2016
  Tổng số bài viết (493)
  Số điểm: 18818
  Cảm ơn: 70
  Được cảm ơn 706 lần
  SMod

  Hướng dẫn cách lập thang bảng lương theo quy định của Nghị định 38/2022/NĐ-CP

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ 01/7/2022, theo đó mức lương tối thiểu vùng theo tháng sẽ có sự điều chỉnh như vậy bắt buộc các doanh nghiệp phải xây dựng lại Thang bảng lương mới để phù hợp.

  mau-thang-bang-luong-2022

  1. Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ 01/7/2022:

  Nghị định 38 quy định mức lương tối thiểu vùng từ 01/7/2022 như sau:

  - Vùng I tăng 260.000 đồng, từ 4.420.000 đồng/tháng lên 4.680.000 đồng/tháng.
   
  - Vùng II tăng 240.000 đồng, từ 3.920.000 đồng/tháng lên 4.160.000 đồng/tháng.
   
  - Vùng III tăng 210.000 đồng từ 3.430.000 đồng/tháng lên 3.640.000 đồng/tháng.
   
  - Vùng IV tăng 180.000 đồng từ 3.070.000 đồng/tháng lên 3.250.000 đồng/tháng
   
  Theo quy định cũ tại Nghị đinh 90/2019.NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm:
   
  a) Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất;
   
  b) Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định tại khoản 2 Điều này.
   
  Người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề bao gồm:
   
  a) Người đã được cấp chứng chỉ nghề, bằng nghề, bằng trung học chuyên nghiệp, bằng trung học nghề, bằng cao đẳng, chứng chỉ đại học đại cương, bằng đại học, bằng cử nhân, bằng cao học hoặc bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ theo quy định tại Nghị định số 90-CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo;
   
  b) Người đã được cấp bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp đào tạo nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ; văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp; văn bằng giáo dục đại học và văn bằng, chứng chỉ giáo dục thường xuyên theo quy định tại Luật Giáo dục năm 1998 và Luật Giáo dục năm 2005;
   
  c) Người đã được cấp chứng chỉ theo chương trình dạy nghề thường xuyên, chứng chỉ sơ cấp nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc đã hoàn thành chương trình học nghề theo hợp đồng học nghề quy định tại Luật Dạy nghề;
   
  d) Người đã được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định của Luật Việc làm;
   
  đ) Người đã được cấp văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng; đào tạo thường xuyên và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác theo quy định tại Luật Giáo dục nghề nghiệp;
   
  e) Người đã được cấp bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo của giáo dục đại học theo quy định tại Luật Giáo dục đại học;
   
  g) Người đã được cấp văn bằng, chứng chỉ của cơ sở đào tạo nước ngoài;
   
  h) Người đã được doanh nghiệp đào tạo nghề hoặc tự học nghề và được doanh nghiệp kiểm tra, bố trí làm công việc đòi hỏi phải qua đào tạo nghề.
   
  Nhưng hiện nay theo Nghị định 38 đã bỏ quy định này. Tuy nhiên tại  Công văn 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN 2022 triển khai Nghị định 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2022, Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu người sử dụng lao động có trách nhiệm thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định 38/2022/NĐ-CP, cụ thể:
   
  - Rà soát lại các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.
   
  - Đối với các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho người lao động so với quy định tại Nghị định này thì tiếp tục được thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;
   
  Theo đó, các nội dung đã thực hiện trong đó có chế độ tiền lương trả cho người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học nghề, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu thì tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật lao động.
   
  2. Cách xây dựng Thang bảng lương
   
   
  Điều 90. Tiền lương
   
  1. Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.
   
  2. Mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu.
   
  3. Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau.
   
  Điều 91. Mức lương tối thiểu
   
  1. Mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.
   
  2. Mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ.
   
  3. Mức lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của doanh nghiệp.
   
  4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này; quyết định và công bố mức lương tối thiểu trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia.
   
  Mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng.
   
  Khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định này, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp.
   
  3. Cách lập các bậc lương trên Thang bảng lương
   
  Như vậy dựa vào các mục trên thì ta có thể xây dựng Thang bảng lương theo từng bậc dựa trên các vị trí công việc như sau:
   
  3.1 Đối với các công việc không cần qua đào tạo nghề như tạp vụ, bảo vệ thì Bậc 1 sẽ không thấp hơn:
   
  - Vùng I: 4.680.000 đồng/tháng.
   
  - Vùng II: 4.160.000 đồng/tháng.
   
  - Vùng III: 3.640.000 đồng/tháng.
   
  - Vùng IV: 3.250.000 đồng/tháng
   
  3.2 Đối với các công việc cần qua đào tạo nghề
   
  Theo quy định mới thì các vị trí công việc đã thực hiện trong đó có chế độ tiền lương trả cho người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học nghề, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu thì tiếp tục thực hiện, như vậy  áp dụng mức 7%, thì Bậc 1 sẽ không thấp hơn:
   
  - Vùng I: 5.007.600 đồng/tháng.
   
  - Vùng II: 4.451.200 đồng/tháng.
   
  - Vùng III: 3.894.800 đồng/tháng.
   
  - Vùng IV: 3.477.500 đồng/tháng
   
  3.3 Từ Bậc 2 trở đi:
   
  Hiện nay theo quy định mới thì việc xác định các Bậc lương do doanh nghiệp tự lập, không như trước đây theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP thì yêu cầu khoản cách giữa các bậc phải ít nhất là 5%. Nên nếu các bạn không muốn lấy mức khác thì có thể lấy mức này để phù hợp
   
  Như vậy theo đó ta có thể xác định bậc 2 như sau:
   
  Công việc Chưa qua đào tạo Đã qua đào tạo
  Vùng I 4.914.000 5.257.980
  Vùng II 4.368.000 4.673.760
  Vùng III 3.822.000 4.089.540
  Vùng IV 3.412.500 3.651.375
  Lưu ý: các bạn có thể làm tròn số nhé

  3.4 Thang bảng lương mẫu
   

  CHỨC DANH, VỊ TRÍ CÔNG VIỆC

  BẬC LƯƠNG

   

  I

  II

  III

  IV

  V

  VI

  VII

  01, Giám đốc
  - Mức lương

  8.000.000

  8.400.000

  8.820.000

  9.270.000

  9.740.000

     

  02. Phó Giám đốc, Kế toán trưởng
  - Mức lương

  7.000.000

  7.350.000

  7,720.000

  8.110.000

  8.520.000

     

  03. Nhân viên kế toán, kinh doanh, kỹ thuật
  - Mức lương

  5,500,000

  5,775,000

  Bậc 1 phải bằng hoặc lớn hơn mức lương tối thiểu vùng

  04. Nhân viên văn phòng
  - Mức lương

  5.007.600

  5.257.980

  Bậc sau phải lớn hơn bậc trước tối thiểu 5%

   

  4. Đăng ký thang bảng lương

  Hiện nay Bộ luật lao động 2019 đã bỏ quy định phải đăng ký Thang bảng lương nên doanh nghiệp chỉ cần ban hành TBL trong nội bộ và lấy ý kiến của công đoàn cũng như đai diện nhân viên

  >>> các bạn có thể tải mẫu thang bảng lương trong file đính kèm

  Tôi yêu Việt Nam! "Từ bao lâu tôi đã yêu nụ cười của bạn Từ bao lâu tôi đã yêu quê hương Việt Nam Những con đường nên thơ và những dòng sông ước mơ Từ trái tim xin 1 lời Tôi yêu Việt Nam"

   
  14340 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #585312   13/06/2022

  lienphamtb
  lienphamtb

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/12/2010
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Hướng dẫn cách lập thang bảng lương theo quy định của Nghị định 38/2022/NĐ-CP

  Vui lòng chú thích "b) Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định tại khoản 2 Điều này." được quy định ở mục nào trong nghị định 38/2022/NĐ-CP

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lienphamtb vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (14/06/2022)
 • #585334   15/06/2022

  Đó là trích dẫn trong Nghị định 90/2019, sau khi trích dẫn tác giả cũng ghi rõ là "Nhưng trong Nghị định 38 đã bảo quy định này" rồi mà bạn

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn daodang90@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (15/06/2022)
 • #585468   19/06/2022

  tlthuthao21899
  tlthuthao21899
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (358)
  Số điểm: 2855
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 49 lần


  Hướng dẫn cách lập thang bảng lương theo quy định của Nghị định 38/2022/NĐ-CP

  Cảm ơn tác giả vì bài viết hay và hữu ích. Về vấn đề trả thêm cho người lao động đã qua đào tạo 7% thì căn cứ vào điều khoản trong hợp đồng đã thỏa thuận thế nào thì thực hiện theo thế đó, phải hướng đến lợi ích của người lao động. Mong rằng bạn sẽ chia sẻ nhiều bài viết hữu ích hơn nữa nhé

   
  Báo quản trị |  
 • #586722   29/06/2022

  Hướng dẫn cách lập thang bảng lương theo quy định của Nghị định 38/2022/NĐ-CP

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã cung cấp rất hữu ích. Điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng lên hợp lý là có lợi cho người lao động và cũng có lợi cho doanh nghiệp trong việc tạo động lực cho người lao động tăng năng suất, gắn bó với doanh nghiệp. Có thể doanh nghiệp sẽ phải giảm lợi nhuận, nhưng bù lại họ giải quyết được hài hòa mối quan hệ lao động trong doanh, về lâu dài sẽ có lợi cho quá trình sản xuất, hạn chế tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng, thiết hụt lao động.

   
  Báo quản trị |  
 • #586850   29/06/2022

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (346)
  Số điểm: 2615
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 53 lần


  Hướng dẫn cách lập thang bảng lương theo quy định của Nghị định 38/2022/NĐ-CP

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã cung cấp rất hữu ích. Việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng đã khiến nhiều doanh nghiệp phải thay đổi quy chế thang lương bảng lương. Bài viết này rất hữu ích trong giai đoạn này khi Nghị định 38/2022/NĐ-CP sắp có hiệu lực. Những người được giao nhiệm vụ xây dựng thang lương bảng lương trong doanh nghiệp nên lưu ý những thông tin này để thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

   
  Báo quản trị |  
 • #586976   30/06/2022

  leehuy97
  leehuy97
  Top 500
  Chồi

  Vietnam
  Tham gia:29/06/2022
  Tổng số bài viết (211)
  Số điểm: 1365
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 13 lần


  Hướng dẫn cách lập thang bảng lương theo quy định của Nghị định 38/2022/NĐ-CP

  Hiện nay giá mặt hàng gì cũng tăng như vũ bão, còn lương thì vẫn rất chậm rãi tăng hoặc không tăng. Vẫn mong năm nào nhà nước cũng đều có quyết định tăng lương tối thiểu để các doanh nghiệp phải tăng lương cho công nhân và người dân đỡ vật lộn với vấn đề giá tăng theo ngày.

   
  Báo quản trị |  
 • #587178   30/06/2022

  anhhong58
  anhhong58
  Top 150
  Lớp 4

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (495)
  Số điểm: 5070
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 49 lần


  Cảm ơn ad vì đã chia sẻ thông tin hữu ích này.

  Theo quan điểm của mình, việc tăng lương tối thiểu vùng này trước mắt là dẫn đến việc tăng số tiền đóng bảo hiểm của người lao động. Bởi thông thường người sử dụng lao động và người lao động tính đóng bảo hiểm dựa trên mức lương tối thiểu vùng thay vì mức lương thực tế mà người lao động được nhận. 

  Còn về vấn đề tăng tiền lương cho người lao động thì mình thấy đa số hiện nay, người lao động đã được trả lương với mức đã cao hơn mức lương tối thiểu vùng từ trước khi Nghị định 38/2022/NĐ-CP được ban hành.

   
  Báo quản trị |  
 • #588410   27/07/2022

  Hướng dẫn cách lập thang bảng lương theo quy định của Nghị định 38/2022/NĐ-CP

  Bài viết của bạn rất hữu ích. Mình cảm ơn bạn đã dành thời gian để chia sẻ bài viết này đến mình, cũng như tất cả những người tham gia diễn đàn Dân luật. Nhờ có bài viết này mà mình đã có thêm được kiến thức pháp luật bổ ích về cách lập thang bảng lương theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP
   
  Báo quản trị |  
 • #593409   31/10/2022

  sun_shineeeee
  sun_shineeeee

  Mầm

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:26/09/2022
  Tổng số bài viết (104)
  Số điểm: 730
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 23 lần


  Hướng dẫn cách lập thang bảng lương theo quy định của Nghị định 38/2022/NĐ-CP

  Cảm ơn bài viết của tác giả. Mình xin bổ sung nội dung về thủ tục ban hành thang lương, bảng lương như sau: Căn cứ theo điểm c Khoản 2 Điều 63 Bộ luật Lao động 2019, khi ban hành thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phải tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo thủ tục quy định tại Điều 41 Nghị định 145/2020/NĐ-CP

   
  Báo quản trị |  
 • #596740   31/12/2022

  haohao2912
  haohao2912
  Top 500
  Female


  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:11/07/2018
  Tổng số bài viết (204)
  Số điểm: 1965
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 28 lần


  Hướng dẫn cách lập thang bảng lương theo quy định của Nghị định 38/2022/NĐ-CP

  Cảm ơn thông tin hữu ích từ bạn! Việc hướng dẫn thang bảng lương chi tiết giúp người lao động bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao cải thiện cuộc sống. Giảm thiểu sự bóc lột trong lao động. Đồng thời tại sự dễ dàng áp dụng trong pháp luật, người sử dụng dễ dàng thực hiện các quy định của pháp luật yêu cầu.

   
  Báo quản trị |