Hướng dẫn bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 12 năm

Chủ đề   RSS   
 • #606988 22/11/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2258)
  Số điểm: 75670
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 1935 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hướng dẫn bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 12 năm

  Ngày 08/11/2023, BHXH Việt Nam đã có tải Công văn 3731/BHXH-CSXH năm 2023 thực hiện Công văn 4379/LĐTBXH-VL năm 2023 của Bộ LĐTBXH về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đối với trường hợp NLĐ có thời gian đóng BHTN trên 144 tháng (12 năm).
   
  huong-dan-bao-luu-thoi-gian-dong-bao-hiem-that-nghiep-tren-12-nam
   
  Cụ thể, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là BHXH các tỉnh) triển khai thực hiện như sau:
   
  (1) Cắt quá trình đóng BHTN trên 144 tháng đã được bảo lưu
   
  Rà soát, cắt quá trình đóng BHTN trên 144 tháng đã được bảo lưu trên hệ thống phần mềm (TST) từ ngày 01/01/2021 đến nay đối với những trường hợp có thời gian đóng BHTN trên 144 tháng đã được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa 12 tháng theo đúng hướng dẫn tại Công văn 4379/LĐTBXH-VL.
   
  Hoàn thành và báo cáo kết quả về BHXH Việt Nam trước ngày 31/12/2023.
   
  Trường hợp người lao động đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp sau đó lại có quyết định hủy hưởng TCTN do người lao động không đến nhận quyết định (quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP (được sửa đổi bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP) thì được bảo lưu toàn bộ thời gian đóng BHTN chưa hưởng, bao gồm cả thời gian đóng BHTN trên 144 tháng (nếu có).
   
  Ví dụ 1: Bảo lưu thời gian đóng BHTN khi chấm dứt hưởng TCTN Ông Nguyễn Văn V có thời gian đóng BHTN là 150 tháng, ông được hưởng TCTN với thời gian là 12 tháng tương ứng với 144 tháng đóng BHTN, không được bảo lưu thời gian đóng BHTN còn lại là 06 tháng. Thời gian hưởng TCTN của ông V tính từ ngày 01/07/2021 đến ngày 30/6/2022. Tuy nhiên, ngày 31/5/2022 ông V có việc làm và đã thông báo về việc có việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm theo đúng quy định. Như vậy, ông V đã hưởng TCTN 11 tháng tương ứng với 132 tháng đã đóng BHTN nên thời gian đóng BHTN được bảo lưu của ông V là: 144 tháng - 132 tháng = 12 tháng.
   
  Ví dụ 2: Bảo lưu thời gian đóng BHTN khi hủy hưởng Ông Nguyễn Văn A có thời gian đóng BHTN là 146 tháng, ông A được hưởng TCTN với thời gian là 12 tháng. Thời gian hưởng TCTN của ông A tính từ ngày 01/06/2022 đến ngày 30/5/2023, thời gian đóng BHTN được bảo lưu ghi trên quyết định hưởng là 0 tháng. Tuy nhiên, ông A không đến nhận quyết định hưởng theo thời hạn quy định. Như vậy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ ra quyết định hủy hưởng TCTN đối với ông A, thời gian đóng BHTN chưa hưởng được bảo lưu của ông A là 146 tháng.
   
  (2) Xác nhận thời gian đóng BHTN đối với lao động nghỉ việc, cấp lại sổ BHXH
   
  Khi xác nhận thời gian đóng BHTN đối với lao động nghỉ việc, cấp lại sổ hoặc tờ rời sổ BHXH: Kiểm tra số lần, thời gian hưởng TCTN và thời gian đóng BHTN được bảo lưu sau khi hưởng TCTN của người lao động để cắt quá trình đóng BHTN đã hưởng TCTN, quá trình đóng BHTN trên 144 tháng theo quy định.
   
  (3) Khi tiếp nhận các quyết định từ Trung tâm Dịch vụ việc làm
   
  - Kiểm tra thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu ghi trên quyết định về việc hưởng, chấm dứt hưởng TCTN của các trường hợp có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 144 tháng. Trường hợp bảo lưu thời gian đóng BHTN chưa đúng theo hướng dẫn tại Công văn 4379/LĐTBXH-VL thì:
   
  + Thực hiện chi trả theo quy trình của BHXH Việt Nam quy định tại Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019 ngày 31/01/2019;
   
  + Việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với những trường hợp này thực hiện đúng theo hướng dẫn tại Công văn 4379/LĐTBXH-VL. Đồng thời có văn bản đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định điều chỉnh thời gian đóng BHTN được bảo lưu.
   
  - Kiểm tra số lần, thời gian hưởng TCTN và thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu khi chấm dứt hưởng TCTN trước đó. Trường hợp thời gian đóng BHTN được bảo lưu chưa đúng theo hướng dẫn tại Công văn 4379/LĐTBXH-VL thì xác nhận lại thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trên sổ BHXH và có văn bản gửi Sở LĐTBXH đề nghị điều chỉnh lại quyết định hưởng TCTN của người lao động. Căn cứ quyết định điều chỉnh của Sở LĐTBXH để tổ chức chi trả TCTN cho người lao động.
   
  Xem thêm tải Công văn 3731/BHXH-CSXH năm 2023 ban hành ngày 08/11/2023.
   
  675 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (25/12/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận