Hướng dẫn áp dụng quy định chỉ định thầu thực hiện tiểu dự án hỗ trợ địa phương

Chủ đề   RSS   
 • #605433 15/09/2023

  Hướng dẫn áp dụng quy định chỉ định thầu thực hiện tiểu dự án hỗ trợ địa phương

  Hiện nay địa phương đang triển khai thực hiện các tiểu án hỗ trợ sản xuất cụ thể mua Bò và Dê vốn sự nghiệp trên 100 triệu hiện đang vướng mắc trong việc lựa chọn hình thức chỉ định thầu hay chào hàng cạnh tranh qua mạng. vì theo quy định tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP.
   
  Điều 54. Hạn mức chỉ định thầu
   
  Gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu bao gồm:
   
  1. Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công;
   
  2. Không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.
   
  Tuy nhiên khoản 2 Điều 37 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT. Lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng 
   
  a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa (bao gồm thuốc), xây lắp, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 200 tỷ đồng, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ;
   
  b) Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng gói thầu đạt tối thiểu 90% số lượng gói thầu và tối thiểu 80% tổng giá trị gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ;
   
  c) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ.
   
  Như vậy thì áp dụng hình thức nào
   
   
  367 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn UBNDdakdro vì bài viết hữu ích
  UBNDdakdro (02/11/2023) ThanhLongLS (15/09/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận