Hướng dẫn 09/HD-VKSTC: định hướng chương trình công tác thanh tra năm 2023

Chủ đề   RSS   
 • #597065 14/01/2023

  xuanuyenle
  Top 75
  Cao Đẳng

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (776)
  Số điểm: 30777
  Cảm ơn: 35
  Được cảm ơn 663 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hướng dẫn 09/HD-VKSTC: định hướng chương trình công tác thanh tra năm 2023

  Ngày 13/01/2023, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành Hướng dẫn 09/HD-VKSTC định hướng chương trình công tác thanh tra năm 2023.

  Theo đó, thực hiện theo phương châm công tác “Đoàn kết, trách nhiệm - Kỷ cương, liêm chính - Bản lĩnh, hiệu quả”, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, Viện trưởng VKSND tối cao đã chỉ đạo 06 nội dung chính trong công tác thanh tra năm 2023 bao gồm:

  (1) Công tác thanh tra theo kế hoạch

  (2) Công tác thanh tra đột xuất

  (3) Công tác kiểm tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ

  (4) Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

  (5) Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

  (6) Công tác theo dõi, kiểm tra sau thanh tra.

  Trong đó, về công tác thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất được định hướng như sau:

  Công tác thanh tra theo kế hoạch

  Theo đó, thanh tra toàn diện các lĩnh vực công tác, chú trọng:

  - Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu các cấp Kiểm sát, Thủ trưởng các đơn vị; 

  - Công tác tổ chức cán bộ, thi đua - khen thưởng;

  - Công tác quản lý tài chính, tài sản công và đầu tư xây dựng cơ bản

  Thanh tra theo kế hoạch bảo đảm các đơn vị trực thuộc đều được tiến hành thanh tra luân phiên; thông qua đó đánh giá được các đơn vị làm tốt, các đơn vị còn yếu kém.

  Chỉ tiêu:

  - Đối với Thanh tra VKSND tối cao tiến hành thanh tra từ 04 cuộc trở lên.

  - Đối với VKSND cấp cao tiến hành thanh tra từ 01 cuộc trở lên.

  - Đối với VKSND cấp tỉnh: tỉnh có dưới 10 đơn vị cấp huyện tiến hành thanh tra từ 02 cuộc trở lên; tỉnh có từ 10 đơn vị cấp huyện trở lên tiến hành thanh tra từ 03 cuộc trở lên.

  Công tác thanh tra đột xuất

  Tăng cường thanh tra đột xuất trách nhiệm của lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ:

  - Việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống;

  - Có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực, mất đoàn kết nội bộ, dư luận, báo chí  hoặc có đơn thư phản ánh gây bức xúc, kéo dài;

  - Có dấu hiệu vi phạm trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, nhằm kịp thời làm rõ và xử lý nghiêm trách nhiệm của lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức, viên chức, người lao động để xảy ra vi phạm.

  Đặc biệt xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, vi phạm đạo đức, lối sống.

  Chỉ tiêu: Khi có căn cứ để tiến hành thanh tra đột xuất

  Xem chi tiết Hướng dẫn 09/HD-VKSTC ngày 13/01/2023.

   
  57 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận