Hướng dẫn 08-HD/BTCTW: Hướng dẫn kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng

Chủ đề   RSS   
 • #576328 20/10/2021

  hiesutran159
  Top 100
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/10/2020
  Tổng số bài viết (692)
  Số điểm: 11623
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 756 lần


  Hướng dẫn 08-HD/BTCTW: Hướng dẫn kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng

  Ngày 27/9/2021, Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành Hướng dẫn 08-HD/BTCTW Kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng.

  Hướng dẫn kết nạp chủ doanh nghiệp vào Đảng - Minh họa

  Cụ thể, đối tượng điều chỉnh của Hướng dẫn là Cá nhân sở hữu toàn bộ hoặc sở hữu một phần vốn, tài sản chi phối, đồng thời giữ một trong các chức danh là giám đốc, tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, chủ tịch hồi đồng quản trị, thành viên hợp danh trong các doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, công ty cổ phần (không phân biệt quy mô doanh nghiệp)

  Về tiêu chuẩn, điều kiện:

  Chủ doanh nghiệp tư nhân được xem xét kết nạp vào Đảng phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng, các văn bản có liên quan của Đảng và đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

  1. Đối với cá nhân chủ doanh nghiệp:

  - Có nguyện vọng và động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn.

  - Là người có uy tín trong doanh nghiệp và tại nơi cư trú; gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước.

  - Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật và điều lệ của mỗi tổ chức; quan tâm chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

  2. Đối với doanh nghiệp

  - Thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

  - Hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

  - Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động xã hội.

  Tải toàn văn Hướng dẫn 08 tại file đính kèm để xem chi tiết Thủ tục, Thẩm quyền.

   
  754 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận