Hướng dẫn 02: Đảng viên không được cơ hội, vụ lợi, đặt lợi ích của cá nhân trên lợi ích tập thể.

Chủ đề   RSS   
 • #577842 07/12/2021

  lamlinh_2507
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:28/03/2018
  Tổng số bài viết (126)
  Số điểm: 3130
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 169 lần


  Hướng dẫn 02: Đảng viên không được cơ hội, vụ lợi, đặt lợi ích của cá nhân trên lợi ích tập thể.

  Đảng viên không được cơ hội, vụ lợi, đặt lợi ích của cá nhân trên lợi ích của tập thể - Minh họa

  Đảng viên không được cơ hội, vụ lợi, đặt lợi ích của cá nhân trên lợi ích của tập thể - Minh họa 

  Ngày 29/11/2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW hướng dẫn việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm dựa theo Quy định số 37-QĐ/TW.

  Trong đó đáng chú ý là việc Đảng viên không được không được phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; "tư duy nhiệm kỳ", đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng, cụ thể:

  - Phản bác, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, quyết định, kết luận của Đảng. Phai nhạt lý tưởng cách mạng, hoài nghi; phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái, đòi thực hiện "tam quyền phân lập", "xã hội dân sự", "đa nguyên, đa đảng", đòi "phi chính trị hóa lực lượng vũ trang"...; giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội;

  - Không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm trách nhiệm nêu gương theo quy định của Đảng. Thâu tóm quyền lực, lấy danh nghĩa tập thể để áp đặt, hợp thức hóa quyết định sai trái của cá nhân. Cơ hội, vụ lợi, đặt lợi ích của cá nhân lên trên lợi ích của tập thể. Chạy theo mục tiêu trước mắt, trong ngắn hạn để thu vén lợi ích cho bản thân, gia đình, cho nhóm lợi ích;

  - Đoàn kết xuôi chiều, nể nang, né tránh,không đấu tranh hoặc phụ họa theo ý kiến, quan điểm sai trái; bao che vi phạm, khuyết điểm, không bảo vệ nhân tố tích cực, cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung;

  - Độc đoán, chuyên quyền, mất dân chủ, không tôn trọng ý kiến của tập thể. Quan liêu, xa rời thực tế, không sâu sát công việc, Không gần gũi, tôn trọng, lắng nghe ý kiến góp ý của đồng nghiệp tại cơ quan, đơn vị và của quần chúng nhân dân; không giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

  Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW có hiệu lực từ ngày ban hành.

  Để xem chi tiết toàn bộ văn bản, mời mọi người tải tại file đính kèm.

   
  751 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn lamlinh_2507 vì bài viết hữu ích
  admin (08/12/2021) ThanhLongLS (07/12/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #578991   31/12/2021

  Hướng dẫn 02: Đảng viên không được cơ hội, vụ lợi, đặt lợi ích của cá nhân trên lợi ích tập thể.

  Ngoài ra,đáng chú ý tại Điều 13 Hướng dẫn 02/HD-UBKTTW quy định Đảng viên không được can thiệp, tác động vào hoạt động điều tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước. Tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm trách nhiệm, hình phạt cho người khác.

   
  Báo quản trị |