Hưởng bảo hiểm thất nghiệp có ảnh hưởng đến lương hưu không?

Chủ đề   RSS   
 • #604622 09/08/2023

  maithuan415
  Top 150
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/06/2020
  Tổng số bài viết (544)
  Số điểm: 4784
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 58 lần


  Hưởng bảo hiểm thất nghiệp có ảnh hưởng đến lương hưu không?

  Lương hưu có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nguồn thu ổn định cho người già và giúp họ không phụ thuộc quá nhiều vào con cháu.
   
  Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều thắc mắc về việc khi hưởng bảo hiểm thất nghiệp có ảnh hưởng đến lương hưu không?
   
  Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm để được hưởng lương hưu?
   
  Theo quy định tại Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 thì năm 2023 điều kiện hưởng lương hưu đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) như sau:
   
  Đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc làm việc trong điều kiện lao động bình thường đáp ứng đủ 2 điều kiện sau:
   
  - Khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.
   
  - Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, đối với lao động nam từ đủ 60 tuổi 9 tháng và lao động nữ từ đủ 56 tuổi.
   
  Đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
   
  Điều kiện hưởng lương hưu đối với người lao động tham gia BHXH tự nguyện theo quy định tại Điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội 2015 (sửa đổi bởi Điểm c Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019) cụ thể:
   
  - Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định: lao động nam đủ 60 tuổi 9 tháng, lao động nữ đủ 56 tuổi
   
  - Đủ 20 năm đóng BHXH trở lên
   
  Trường hợp người lao động đã đủ điều kiện về tuổi theo quy định để hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu.
   
  Lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia BHXH khi nghỉ việc đáp ứng điều kiện:
   
  - Có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH
   
  - Đủ 56 tuổi.
   
  Trong điều kiện lao động đặc biệt người lao động được nghỉ hưu trước tuổi. Thời gian nghỉ hưu trước tuổi có thể từ 5 năm đến 10 năm quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (được sửa đổi bổ sung bởi Điều 219 Bộ luật Lao động 2019).
   
  Như vậy, cũng như lao động nam, nữ đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến 20 năm (tùy trường hợp) thì được hưởng lương hưu theo quy định.
   
  Mức hưởng lương hưu đối với người tham gia BHXH bắt buộc năm 2023
   
  Mức hưởng lương hưu năm 2023 đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc được tính theo quy định tại Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (hướng dẫn chi tiết tại Điều 7 Nghị Định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015). Cụ thể như sau:
   
  Mức lương hưu hằng tháng = tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng x mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.
   
  Trong đó:
   
   Tỷ lệ hưởng lương hưu năm 2023 được tính như sau:
   
  - Lao động nữ: tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%;
   
  - Lao động nam: tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng BHXH là 20 năm, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.
   
  Để có tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa năm 2023 là 75% thì: 
   
  - Lao động nữ nghỉ hưu năm 2023 đóng đủ 30 năm BHXH trở lên.
   
  - Lao động nam nghỉ hưu năm 2023 đóng đủ 35 năm BHXH trở lên.
   
  Cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động (theo quy định tại Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội 2014) thì giảm 2% tỷ lệ hưởng lương hưu. Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi. 
   
  Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đối với người tham gia BHXH bắt buộc sẽ phụ thuộc vào tiền lương đóng BHXH hằng tháng của người lao động và có nhân với hệ số trượt giá (hay hệ số điều chỉnh tiền lương tháng đóng BHXH) tương ứng hàng năm. 
   
  Lưu ý: Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của người lao động tham gia BHXH bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định bằng mức lương cơ sở, trừ trường hợp là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn hoặc lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia BHXH khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH và đủ 55 tuổi thì được hưởng lương hưu.
   
  Hưởng bảo hiểm thất nghiệp có ảnh hưởng đến lương hưu không?
   
  Như vậy, theo quy định nêu trên để được hưởng lương hưu sẽ phải đáp ứng điều kiện về số năm đóng bảo hiểm xã hội và độ tuổi.
   
  Khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà chưa hưởng lương hưu, có thể bảo lưu hồ sơ hưởng lương hưu. Sau khi hưởng xong trợ cấp thất nghiệp có thể làm hồ sơ nộp tới cơ quan bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu về sau. Theo đó, việc hưởng bảo hiểm thất nghiệp sẽ không ảnh hưởng đến lương hưu.
   
  1566 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận