Hưởng án treo mà vẫn vi phạm pháp luật

Chủ đề   RSS   
 • #585591 22/06/2022

  chaann
  Top 500


  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:08/06/2022
  Tổng số bài viết (247)
  Số điểm: 2045
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 24 lần


  Hưởng án treo mà vẫn vi phạm pháp luật

  Trường hợp hưởng án treo mà vẫn vi phạm pháp luật đã và đang là vấn đề được cá nhân và người thân người phạm tội quan tâm. Như vậy, trong trường hợp người phạm tội đang hưởng án treo mà vẫn vi phạm pháp luật thì bị xử lý như thế nào?

  Theo Điều 1 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) về án treo như sau: “Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được Tòa án áp dụng đối với người phạm tội không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, xét thấy không cần bắt họ phải chấp hành hình phạt tù.”

  Theo Điều 65 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017)Điều 2 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 thì các điều kiện được hưởng án treo như sau:

  -  Bị xử phạt tù không quá 03 năm

  -  Có nhân thân tốt

  -  Có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự

  -  Có nơi cư trú rõ ràng hoặc nơi làm việc ổn định để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám sát, giáo dục.

  -  Xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù nếu người phạm tội có khả năng tự cải tạo và việc cho họ hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội.

  Căn cứ vào khoản 1 Điều 7 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 thì: “Trường hợp người được hưởng án treo phạm tội mới trong thời gian thử thách thì Tòa án quyết định hình phạt đối với tội phạm mới và tổng hợp với hình phạt tù của bản án trước theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 Bộ luật Hình sự. Trường hợp nếu họ đã bị tạm giam, tạm giữ thì thười hạn tạm giam, tạm giữ được trừ vào thười hạn chấp hành hình phạt tù.”

  Ngoài ra, tại Điều 11 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 còn có quy định về thủ tục buộc người hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù.

   
  87 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #585595   22/06/2022

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (174)
  Số điểm: 1260
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 28 lần


  Hưởng án treo mà vẫn vi phạm pháp luật

  Cảm ơn vì những thông tin mà Phan Thị Ngọc Trâm đã cung cấp. Bài viết mà Trâm mang lại đã cung cấp cho mình được nhiều thông tin hữu ích về án treo. Đọc bài viết, mình đã có những góc nhìn sâu hơn về án treo và những quy định khác liên quan tới án treo như điều kiện được hưởng án treo và thủ tục buộc người hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù.

   
  Báo quản trị |  
 • #585747   24/06/2022

  Hưởng án treo mà vẫn vi phạm pháp luật

  Bài viết mang tính chất rõ ràng, thể hiện hết nội dung mà điều luật muốn truyền tải giúp người đọc hiểu rõ nội dung cũng như hình thức mà người viết muốn truyền tải một cách rõ ràng và đầy đủ.

   
  Báo quản trị |  
 • #588066   24/07/2022

  lvkhngoc
  lvkhngoc
  Top 500
  Chồi

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (124)
  Số điểm: 1094
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 29 lần


  Hưởng án treo mà vẫn vi phạm pháp luật

  Cám ơn thông tin chia sử từ bài viết của tác giả. Người đang trong thời gian được hưởng án treo phải tuân thủ theo đúng nghĩa vụ pháp luật quy định. Trường hợp đang trong thời gian hưởng án treo nhưng vẫn có hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới. 

   
  Báo quản trị |  
 • #588792   30/07/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 200
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (433)
  Số điểm: 3083
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 14 lần


  Hưởng án treo mà vẫn vi phạm pháp luật

  Cảm ơn thông tin bạn chia sẻ. Về nguyên tắc khi được hưởng án treo thì người phạm tội vẫn được hoạt động trong phạm vi giám sát tại địa phương thay vì chấp hành án trong tù. Do đó, trong quá trình chấp hành án treo, người phạm tội hoàn toàn có thể có các hành vi vi phạm pháp luật khác. Và việc vi phạm này có thể dẫn đến kết thúc áp dụng án treo và chuyển qua phạt tù khi tổng hợp hình phạt vượt qua điều kiện hưởng án treo.

   
  Báo quản trị |