Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy hiện nay

Chủ đề   RSS   
 • #605705 27/09/2023

  haohao2912
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:11/07/2018
  Tổng số bài viết (278)
  Số điểm: 2548
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 33 lần


  Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy hiện nay

  Hiện nay quy định cơ sở thuộc danh mục Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP phải có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy. Người làm nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy phải được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy. Vậy việc huấn luyện, bồi dưỡng trong trường hợp này được thực hiện như thế nào?

  1. Nội dung huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy

  Căn cứ tại Khoản 2 Điều 33 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định nội dung huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy bao gồm:

  - Kiến thức pháp luật, kiến thức về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với từng đối tượng;

  - Phương pháp tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy;

  - Biện pháp phòng cháy; biện pháp, chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy;

  - Phương pháp xây dựng và thực tập phương án chữa cháy;

  - Phương pháp bảo quản, sử dụng các phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

  - Phương pháp kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

  2. Thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

  Căn cứ tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định về thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy cho người làm nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy tại các cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP như sau:

  - Thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ lần đầu: Từ 16 đến 24 giờ;

  - Thời gian huấn luyện lại để được cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy sau khi chứng nhận này hết thời hạn sử dụng tối thiểu là 16 giờ;

  - Thời gian bồi dưỡng bổ sung hàng năm về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tối thiểu 08 giờ.

  3. Trách nhiệm tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy

  Căn cứ tại Khoản 4, 5, 8, 11, 13 Điều 33 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, cơ sở thuộc Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP thực hiện công việc sau để đề nghị huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy cho người làm nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy tại các cơ sở và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy:

  - Cơ quan, tổ chức, cơ sở hoặc cá nhân có nhu cầu được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy thì đề nghị cơ quan Công an hoặc cơ sở huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy đã được xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy tổ chức huấn luyện. Kinh phí tổ chức huấn luyện do cơ quan, tổ chức, cơ sở hoặc cá nhân tham gia huấn luyện chịu trách nhiệm.

  - Hồ sơ đề nghị cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy: Văn bản đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện (Mẫu số PC22); danh sách trích ngang lý lịch của người đăng ký huấn luyện.

  - Nộp hồ sơ tại:

  + Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan có thẩm quyền;

  + Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của cấp có thẩm quyền (đối với các văn bản, giấy tờ thuộc danh mục bí mật nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước);

  + Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật.

  - Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh, Công an cấp huyện cấp và có giá trị sử dụng trên phạm vi cả nước trong thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp. Hết thời hạn này, phải huấn luyện lại để được cấp Chứng nhận mới.

   

   
  675 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận