HOT: Hướng dẫn tạm dừng đóng BHXH đến hết tháng 12/2020 cho nhiều đối tượng

Chủ đề   RSS   
 • #554685 11/08/2020

  dutiepkhac
  Top 150
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Long An, Việt Nam
  Tham gia:21/08/2018
  Tổng số bài viết (543)
  Số điểm: 77128
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 178 lần


  HOT: Hướng dẫn tạm dừng đóng BHXH đến hết tháng 12/2020 cho nhiều đối tượng

  BHXH Việt Nam có Công văn 2533/BHXH-BT ngày 10/8/2020 về việc tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

  tạm dừng đóng bhxh

  Thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/202, Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 14/7/2020, căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Nghị định 115/2015/NĐ-CPThông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, Công văn 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04/5/2020, ý kiến của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tại Công văn 2884/LĐTBXH-BHXH ngày 03/8/2020 , tiếp theo Công văn 860/BHXH-BT ngày 17/4/2020 và Công văn 1391/BHXH-BT ngày 06/5/2020, BHXH Việt Nam hướng dẫn việc tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất như sau:

  1. Đối tượng, điều kiện và thời gian tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

  - Người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất nay vẫn còn gặp khó khăn thì được tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, tối đa đến hết tháng 12 năm 2020,

  - Người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đảm bảo đủ các điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (lần đầu) theo hướng dẫn tại Công văn 1511/LĐTBXH-BHXH thì thực hiện theo quy định hiện hành và các văn bản hướng dẫn thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trước đây của BHXH Việt Nam, thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa đến hết tháng 12 năm 2020.

  2. Thẩm quyền, thủ tục hồ sơ, trình tự thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Công văn 1511/LĐTBXH-BHXH.

  3. Tổ chức thực hiện:

  - Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở, ngành liên quan phối hợp cơ quan BHXH để hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định.

  - Tiếp tục và duy trì thực hiện thông tin báo cáo theo yêu cầu của BHXH Việt Nam tại Công văn 1088/BHXH-BT ngày 03/4/2020 và Công văn 1391/BHXH-BT.

  Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, báo cáo kịp thời về BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết.

  Pháp luật vô hình, tuy không thể thấy nhưng phải biết!

   
  1784 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận