Hợp tác xã thua lỗ, thành viên rút vốn được không?

Chủ đề   RSS   
 • #473365 02/11/2017

  anhct

  Sơ sinh


  Tham gia:12/02/2014
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hợp tác xã thua lỗ, thành viên rút vốn được không?

  Xin cho tôi hỏi: Trong khi hợp tác xã đang kinh doanh thua lỗ và đang vay nợ mà thành viên hợp tác xã lại viết đơn xin ra khỏi như vậy có được không?

   
  7117 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #473780   06/11/2017

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào anh/chị,

  Luật Hợp tác xã quy định:

  Điều 14. Quyền của thành viên, hợp tác xã thành viên

  1. Được hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cung ứng sản phẩm, dịch vụ theo hợp đồng dịch vụ.

  2. Được phân phối thu nhập theo quy định của Luật này và điều lệ.

  3. Được hưởng các phúc lợi của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

  4. Được tham dự hoặc bầu đại biểu tham dự đại hội thành viên, hợp tác xã thành viên.

  5. Được biểu quyết các nội dung thuộc quyền của đại hội thành viên theo quy định tại Điều 32 của Luật này.

  6. Ứng cử, đề cử thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên và các chức danh khác được bầu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

  7. Kiến nghị, yêu cầu hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên giải trình về hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; yêu cầu hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên triệu tập đại hội thành viên bất thường theo quy định của Luật này và điều lệ.

  8. Được cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ nghiệp vụ phục vụ hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

  9. Ra khỏi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của điều lệ.

  10. Được trả lại vốn góp khi ra khỏi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật này và điều lệ.

  11. Được chia giá trị tài sản được chia còn lại của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật này và điều lệ.

  12. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

  13. Quyền khác theo quy định của điều lệ.

  Điều 15. Nghĩa vụ của thành viên, hợp tác xã thành viên

  1. Sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo hợp đồng dịch vụ.

  2. Góp đủ, đúng thời hạn vốn góp đã cam kết theo quy định của điều lệ.

  3. Chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong phạm vi vốn góp vào hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

  4. Bồi thường thiệt hại do mình gây ra cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật.

  5. Tuân thủ điều lệ, quy chế của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, nghị quyết đại hội thành viên, hợp tác xã thành viên và quyết định của hội đồng quản trị hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

   

  Theo quy định của điều luật trên thì Thành viên hợp tác xã có quyền ra khỏi hợp tác xã nhưng cũng có nghĩa vụ chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính của hợp tác xã trong phạm vi vốn góp vào hợp tác xã. Việc có ra được hay không trong trường hợp của anh/chị phụ thuộc vào điều lệ của hợp tác xã mà anh/chị tham gia.

  Trân trọng.

  CÔNG TY LUẬT CILAW

  Giám đốc: Luật sư Nguyễn Thị Hướng

  Mobile: + 84 974 461 998 - + 84 869 008 039

  Email: huongnt.law@gmail.com

  Website: http://cilaw.vn/

  Lầu 2 C5 số 11B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bến Nghé, quận 1, HCM

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

CÔNG TY LUẬT CILAW

Giám đốc: Luật sư Nguyễn Thị Hướng

Mobile: + 84 974 461 998 - + 84 869 008 039

Email: huongnt.law@gmail.com

Website: http://cilaw.vn/

Lầu 2 C5 số 11B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bến Nghé, quận 1, HCM