Hợp tác xã như thế nào mới được miễn thuế môn bài?

Chủ đề   RSS   
 • #582408 31/03/2022

  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1084)
  Số điểm: 7600
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 173 lần


  Hợp tác xã như thế nào mới được miễn thuế môn bài?

   Tại Khoản 6 Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP (được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 22/2020/NĐ-CP) quy định thì Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp là đối tượng được miễn lệ phí môn bài.

  Theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp, cụ thể là Thông tư 06/2019/TT-BNNPTNT quy định về hoạt động đặc thù, chế độ báo cáo của hợp tác xã nông nghiệp và trách nhiệm quản lý nhà nước các cấp đối với hợp tác xã nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định:

  "Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Thông tư này quy định về hoạt động đặc thù, chế độ báo cáo của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, ngư nghiệp (thủy sản), diêm nghiệp, thủy lợi, nước sạch nông thôn (sau đây gọi chung là hợp tác xã nông nghiệp) và trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp, ngành nông nghiệp (tỉnh, huyện, xã) đối với hợp tác xã nông nghiệp.

  …”

  Như vậy, hợp tác xã nông nghiệp là các hợp tác xã hoạt hoạt động trong các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, ngư nghiệp (thủy sản), diêm nghiệp, thủy lợi, nước sạch nông thôn. Nếu đơn vị anh/chị hoạt động trong các lĩnh vực này thì được miễn thuế môn bài. Quy định này xác định theo lĩnh vực, không yêu cầu cụ thể là phải là sản xuất ra sản phẩm mới được xác định là hợp tác xã nông nghiệp.

   

   

   
  258 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #583184   29/04/2022

  Hợp tác xã như thế nào mới được miễn thuế môn bài?

  Thuế môn bài là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh phải nộp định kỳ hàng năm hoặc sau năm đầu tiên khi ra sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh những trường hợp phải nộp, pháp luật cũng quy định rõ 10 trường hợp được miễn thuế môn bài. Nhờ chia sẻ của bạn mà mọi người có thêm hiểu biết về việc miễn thuế môn bài đối với hộ kinh doanh.

   
  Báo quản trị |  
 • #583907   01/05/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (486)
  Số điểm: 3408
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 32 lần


  Hợp tác xã như thế nào mới được miễn thuế môn bài?

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Theo mình, pháp luật quy định việc miễn lệ phí môn bài cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp một phần để khuyến khích các hoạt động nông nghiệp phát triển, hạn chế bởi rào cản đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, một phần mức thu nhập, vốn của các tổ chức hoạt động nông nghiệp không cao như thương mại, dịch vụ, do đó hạn chế gánh nặng cho ngành sản xuất nông nghiệp.

   
  Báo quản trị |  
 • #586535   28/06/2022

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 500


  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (225)
  Số điểm: 1650
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 41 lần


  Hợp tác xã như thế nào mới được miễn thuế môn bài?

  Cảm ơn những chia sẻ hữu ích của bạn. Điểm a Khoản 1 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP, sửa đổi Khoản 6 Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP về các trường hợp được miễn lệ phí môn bài, trong đó:

  Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp.
   
  Như vậy, đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp thì sẽ được miễn lệ phí môn bài.
   
  Báo quản trị |  
 • #586721   29/06/2022

  vuthienan134
  vuthienan134
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (298)
  Số điểm: 2795
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 23 lần


  Hợp tác xã như thế nào mới được miễn thuế môn bài?

  Cảm ơn những gì bạn đã chia sẻ. Nhờ bài viết của bạn mà các hợp tác xã nông nghiệp thuộc trong các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp,... biết được mình được giảm thuế môn bài. Từ đó các hợp tác xác nông nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực đã được nêu trên sẽ bảo đảm được quyền lợi của mình.

   
  Báo quản trị |