Hợp tác xã có được thiết lập sàn giao dịch thương mại điện tử?

Chủ đề   RSS   
 • #456365 07/06/2017

  hkhduy
  Top 500
  Male
  Lớp 5

  Cần Thơ, Việt Nam
  Tham gia:23/11/2014
  Tổng số bài viết (304)
  Số điểm: 7238
  Cảm ơn: 186
  Được cảm ơn 139 lần


  Hợp tác xã có được thiết lập sàn giao dịch thương mại điện tử?

  Hình ảnh: sưu tầm

  Nghị định 52/2013/NĐ-CP quy định:

  “Sàn giao dịch thương mại điện tử là website thương mại điện tử cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên đó”.

  Tại Khoản 1 của Nghị định này quy định chủ thể thiết lập sàn giao dịch thương mại điện tử phải là “thương nhân, tổ chức có ngành nghề kinh doanh hoặc chức năng, nhiệm vụ phù hợp”.

  Để chứng minh ngành nghề kinh doanh hoặc chức năng nhiệm vụ phù hợp thì trong hồ sơ đăng ký thương nhân, tổ chức phải nộp bản sao được chứng thực Quyết định thành lập (đối với tổ chức), Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đối với thương nhân). Do đó, đối với đối tượng là thương nhân thì quy định này đã loại bỏ hợp tác xã ra khỏi chủ thể thiết lập sàn giao dịch thương mại điện tử khi chỉ đề cập tới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đầu tư.

  Mục tiêu quan trọng của sàn giao dịch thương mại điện tử là thúc đẩy mua bán hàng hóa, dịch vụ, tăng cường cơ hội gặp gỡ giữa nhà sản xuất, kinh doanh và khách hàng.

  Còn theo Khoản 1 Điều 3 Luật hợp tác xã năm 2012 thì:

  “Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.”

  Bản chất của hợp tác xã là đồng sở hữu, đồng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã hoặc đồng là người lao động trong hợp tác xã.

  Do đó, nếu hợp tác xã hoạt động như sàn giao dịch thương mại điện tử thì sẽ đi ngược lại bản chất của hợp tác xã.

  Vì vậy, hợp tác xã không thể thiết lập sàn giao dịch thương mại điện tử.

  Còn ý kiến của bạn thì sao?

   
  2959 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận