Hợp đồng với Thiên Ngọc Minh Uy

Chủ đề   RSS   
 • #196523 26/06/2012

  kenwon

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:26/06/2012
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 430
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Hợp đồng với Thiên Ngọc Minh Uy

  Xin chào luật sư , cháu có 1 vài vấn đề muốn hỏi luật sư ạ .

  Cháu mới đồng ý tham gia là chuyên viên kinh doanh < CVKD> của công ty thiên ngọc minh uy , là 1 công ty bán hàng đa cấp . Cháu đã đồng ý mua 1 máy khử ozon để có thể trở thành 1 CVKD ở đó với mức giá là 6.400.000đ , nhưng khi cháu muốn trả lại hàng thì do công ty đang có 1 sự kiện kích cầu là " long phụng hòa ca "  nên cháu không thể trả lại hàng  . Sự kiện này có ý nghĩa là khi mình ký hợp đồng từ thời điểm 1-6-2012 => 30-6-2012 thì chắc chắn 100% là mình sẽ nhận được 12.000.000đ . Công ty có nói thế này với cháu ạ : " chỉ cần em ký hợp đồng vào thời gian này , sau đó nếu 6 người cũng ký hợp đồng giống em nhưng sau em , thì em sẽ nhận được 500.000đ , nếu 6 người đó cũng nhận được 500.000đ giống em thì em sẽ nhận được 2.500.500đ , nếu 6 người đó cũng nhận được 2.500.000đ thì em sẽ nhận được 9.000.000đ , vậy chắc chắn 100% em sẽ nhận được 12.000.000đ , vấn đề chỉ là thời gian "  . Vậy cháu đã ko thể trả lại hàng , nên cháu vẫn đồng ý là CVKD ở đó và ko hủy hợp đồng nữa , nhưng cháu cũng sẽ ko lên công ty làm và chỉ ở nhà chờ thời gian để hưởng số tiền 12.000.000đ đó . Vậy luật sư cho cháu hỏi với bản hợp đồng như ở dưới đây , thì cháu làm như vậy có sao ko ạ , có bị vi phạm hợp đồng ko ạ . Bởi vì lúc đầu mới vào các chị cấp trên đã nói , công ty ko giới hạn thời gian làm việc , em làm hay ko là tùy ạ . 

  Sau đây là bản hợp đồng cháu đã ký với công ty , nhưng do 1 chị cấp trên của cháu giữ , và để có số tiền 6.400.000đ này , mấy chị cấp trên này cũng đã thuyết phục cháu cắm cmtnd và thẻ sinh viên để vay được ạ . Sau đây là bản hợp đồng ạ .

   

   

  Thien ngc minh uy                                                   Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam
  số: ......                                                                          Đc lp - t do - hnh phúc
                          HP ĐỒNG BÁN HÀNG ĐA CẤP
                         (bán đúng giá công ty quy đnh) 
                         - căn c vào nhu cầu thc tiễn ca 2 bên
                         - Căn c vào lut cnh tranh
                         - Căn c vào Ngh đnh110/2005/NĐ-CP ngày 24/08/2005 ca Chính Ph
                         - Căn c Thông tư số 19/2005/TT - BTM ngày 08/11/2005 ca B Thương Mi
  Bên A: Công ty TNHH Thiên Ngc Minh Uy
  Đa ch: số 15 - Ngõ 251 Phố Mai Dch - Phường Mai Dch - Cầu Giấy - Hà Ni
  Đin Thoi: 04.3769605....................fax: 04.37635231
  Người đi diên theo pháp lut ca doanh nghip: PENG HAI TAO    Chc v: Giám đốc
  Bên B: Người tiếp th (hay còn gi là chuyên viên kinh doanh - gi tt là CVKD)
  H và tên: N T L ............Nam/n: N
  Nguyên quán: .....................Năm sinh:......
  Hô khẩu thường trú:...................ĐTLL........................
  Nơi đăng kí tm trú:...................................................
  Số CMND hoc h chiếu:............................Ngày cấp:............Nơi cấp..................
  Số GPLĐ(dành cho người nước ngoài):...............................................................
  MSTT:
  H tên người gii thiu: Trnh Th H .....MSNGT: ....
  Số CMND: ....................ĐTLL: ......
               Hai bên tha thun cùng kí kết hp đồng này vi các điều khon sau:
  ĐIỀU 1: Điều kin tham gia vào mng lưới bán hàng đa cấp
  -là công dân t 18 tuổi tr ên và có đ năng lc hành vi dân s
  -Không thuộc đối tượng b cấm tham gia mng lưới bán hàng đa cấp theo mc 2, điều 4 ca Ngh đnh110/2005/NĐ-CP /> -Phi kí kết hp đồng bán hàng đa cấp vi Công ty TNHH Thiên Ngc Minh uy
  -Mua tài liu nghip v ca công ty (không bt buc)
  ĐIỀU II: Trách nhim bên A
  -Có trách nhim xây dng và công bố công khai "cách thc tr thưởng" và "Quy tc hot đng" ca Công ty và CVKD
  -Có trách nhim cung cấp tài liu cho CVKD về các ni dung: Chương trình bán hàng; chương trình đào to; Quy tc hot đng và trách nhim ca CVKD; Điều kin và quyền li để có được li ích mà CVKD có thể có được bng vic tiếp thhay trc tiếp bán hàng hóa;
  -Bo đm tính trung thc và đ chính xác ca các thông tin cung cấp cho CVKD
  m bo chất lượng ca hàng hóa được bán.
  -Khấu tr h tiền thuế thu nhp cá nhân ca CVKD và  người tiêu dùng theo quy đnh ti điều a, khon b, mc 1, điều 12 ca Ngh đnh 110/2005 NĐ-CP
  -có trách nhim bồi thường cho CVKD để np vào Ngân sách nhà nước trước khi tr thù lao cho CVKD
  -Ch tr thù lao cho CVKD (nếu có phát sinh) ngay trong tháng kế tiếp đối vi các CVKD thc hin nghip v bán hàng và tr thù lao cách tháng cho các CVKD thc hin nghip v mua đi bán li.
  ĐIỀU III: Quyền li và Nghĩa V ca bên B
  -CVKD không phi là nhân viên ca công ty TNMU theo quy đnh lut lao đng Vit Nam, vic ký kết HĐBHĐC này không cho phép CVKD đi din Công ty TNMU đưa ra nhng gii thích cũng như mượn danh Công ty TNMU để thc hin mc đích cá nhân.
  -CVKD phi tìm hiểu nguồn gốc, chng loi, chất lượng giá c, công dng, cách thc s dng hàng hóa được niêm yết ti Công ty, chi nhánh và các đi lý.
  -Phm vi bo hành sn phẩm ph thuc vào chng loi và tính đc thù ca sn phẩm, CVKD có trách nhim tìm hiểu trước khi tiêu th
  -CVKD cam đoan gii thiu, tiếp th sn phẩm, đúng theo hướng dẫn s dng ca Công ty.
  -CVKD không được s dng mng lưới bán hàng ca Công Ty TNMU cũng nhưnhng thông tin cá nhân ca khách hàng để qung cáo và tiếp th nhng sn phẩm khác, CVKD phi gi bí mt nhng thông tin liên quan đến hot đng ca công ty TNMU, không cung cấp nhng thông tin này cho bất kì ai hoc tổ chc nào.
  -CVKD được cấp th CVKD theo mẫu quy đnh và s dng th theo quy đnh đối vi người s dng th.
  -Hp đồng này được ký kết gia Công ty vi cá nhân tham gia do đó không được phép chuyển nhượng, chuyển giao cho cá nhân khác.
  ĐIỀU IV: Quy đnh về vic mua li hàng hóa khi chấm dt hp đồng.
  - Đối vi các CVKD thc hin nghip v mua hàng đi bán l, trong trường hp muốn chấm dt hp đồng tiếp th này, có thể yêu cầu công ty cho tr hàng trong thi hn 30 ngày k t ngày mua hàng và được nhn li tối thiểu 90% giá bán ca hàng hóa sau khi đã khấu tr các chi phí và qun lí hành chính. Ngoài ra, CVKD có nghĩa v phi hoàn tr li toàn b các khon thù lao, tiền thưởng và các li  ích kinh tế khác đã nhn t vic mua lô hàng nói trên ca CÔng ty.
  -Đối vi các chuyên viên kinh doanh không mua hàng t công ty để đi bán l, mà ch gii thiu và hướng dẫn người tiêu dùng đến mua và nhn hàng trc tiếp ti kho ca Công ty, s không áp dng quy đnh này khi chấm dt hp đồng
  -Đối vi khách hàng là người tiêu dùng trc tiếp( mua hàng ti công ty hoc mua qua CVKD), Công ty thc hin chế đ tr hàng hoc đổi hàng trong thi hn 05 ngày k t ngày mua hàng.
  -Khách hàng, CVKD ch được đổi hàng khi giá tr hàng hóa ca lần đổi sau bng hoc ln hơn giá tr mua ban đầu, đồng thi phi chu 5% chi phí th tc hành chính cho vic đổi hàng đó
  -Mi hàng hóa ch được đổi hoc tr khi có thể bán li thoe mc đích s dng ban đầu, đồng thi còn nguyên hình trng ban đầu, chưa qua s dng, không trầy xước bong tróc, khôn móp méo, cũ k, mất màu...c phần sn phẩm lẫn bao bì. Đối vi nhng hàng hóa mua vào thi điểm khuyến mãi hoc nhng chương trình mang tính kích cầu s không được đổi - tr theo quy đnh trên
  ĐIỀU V: Thi hn HĐ và quy đnh về chấm dt hp đồng
  -Mỗi bên được đơn phương chấm dt HĐ BHĐC sau 7 ngày k t ngày gi thông báo bng văn bn cho bên kia.
  - Trong vòng 12 tháng liên tiếp nếu cá nhân CVKD không tiêu th được hàng hóa thì Hp đồng này s t đng chấm dt mà không cần thông báo trước.
  -Khi chấm dt hp đồng, công ty có trách nhim thanh toán khon thù lao mà CVKD tiêu th và bán được trong tháng đó. CVKD có trách nhim hoàn tr li tất c nhng giấy t, hồ sơ liên quan đến công ty, đồng thi không được mượn danh nghĩa CVKD để làm bất kỳ vic gì.
  -Thi hn Hp Đồng được tính t ngày ký......cho đến ngày.....Nếu sau 60 ngày kểt ngày hết thi hn hp đồng mà CVKD không đến kí kết hp đồng mi thì hp đồng cũ coi như chấm dt mà không cần thông báo.
  ĐIỀU V: Điều khon chung
  - Công ty được quyền thay đổi, điều chnh các Quy đnh, Cách thc tr thưởng cũng như kê hoch - chiến lược kinh doanh ca công ty theo Quy đnh ca pháp lut hin hành. 
  - Hai bên cam kết thc hin đúng các điều khon đã quy đnh trong Hp đồng. Trường hp có tranh chấp thì cùng nhau bàn bc gii quyết trên tinh thần tnguyn. Nếu không thống nhất được thì phi nh đến cơ quan có thẩm quyền gii quyết theo lut đnh.
  - Hp đồng được lp thành 02 bn, mỗi bên gi mt bn có giá tr pháp lí nhưnhau.
  bên A                                                                                   Bên B

   

  Xin luật sư trả lời cháu sớm ạ , bởi vì giờ vẫn trong thời hạn cháu có thể hủy hợp đồng . 

   
  81713 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

2 Trang 12>
Thảo luận
 • #196532   26/06/2012

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14964)
  Số điểm: 100000
  Cảm ơn: 3504
  Được cảm ơn 5366 lần
  SMod

  Chào bạn, nếu bạn vẫn còn có thể không ký hợp đồng thì tốt nhất là bạn đừng ký vào hợp đồng này. Đừng dại dột "Há miệng chờ sung" hay "Ôm cây đợi thỏ". Trên đời không có cái gì dễ dàng không làm mà có ăn đâu.

   
  Báo quản trị |  
  4 thành viên cảm ơn ntdieu vì bài viết hữu ích
  nguyenkhanhchinh (26/06/2012) leluan90 (28/10/2012) anhminhnguyen (25/04/2013) luatsutraloi2 (02/08/2014)
 • #196563   26/06/2012

  kenwon
  kenwon

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:26/06/2012
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 430
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Vâng , xin cám ơn luật sư , Tại theo lời mấy anh chị ở đó thì nếu em hủy cũng được , mà tốt nhất ko lên hủy , nếu hủy thì chỉ mất đi quyền lợi của 1 CVKD thôi , nếu ko hủy thì còn có thể hưởng 12.000.000đ ạ

   

   
  Báo quản trị |  
 • #196565   26/06/2012

  kenwon
  kenwon

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:26/06/2012
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 430
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  và cho em hỏi luật sư , trên hợp đồng có ghi "Mỗi bên được đơn phương chấm dt HĐ BHĐC sau 7 ngày k t ngày gi thông báo bng văn bn cho bên kia. " vậy em lên làm thế nào ạ

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn kenwon vì bài viết hữu ích
  luatsutraloi2 (02/08/2014)
 • #196630   26/06/2012

  anhdv352
  anhdv352
  Top 25
  Female
  Lớp 12

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:18/12/2010
  Tổng số bài viết (2388)
  Số điểm: 23782
  Cảm ơn: 826
  Được cảm ơn 1354 lần
  Moderator

  Theo mình thì bạn nên chấm dứt hợp đồng ở đó nếu được. Càng sớm càng tốt. Vì với hình thức bán hàng đa cấp hợp pháp thì để trở thành CVKD ở đó, bạn chỉ cần tham gia các khóa học và mua tài liệu để học chứ không bắt buộc bạn phải mua hàng thì mới có thể trở thành CVKD. Nếu bắt buộc phải mua hàng mới có thể trở thành CVKD thì đó là hình thức bán hàng đa cấp bất chính.

  Ngoài ra, với 1 máy khử độc thực phẩm ozon bán ngoài thị trường hiện nay mình được biết thì giá của nó chỉ tầm trên dưới 2 triệu chứ không đến mức trên 6 triệu. Hơn nữa, đây là hàng trung quốc, bạn có thể dễ dàng tới các cửa khẩu để tìm mua thì giá của nó còn rẻ hơn rất nhiều.

   

  Đường chông gai chờ ngày mai ta bước tiếp!

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn anhdv352 vì bài viết hữu ích
  nguyenkhanhchinh (26/06/2012)
 • #196742   26/06/2012

  kenwon
  kenwon

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:26/06/2012
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 430
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  theo em được biết thì luật pháp qui định , 5 ngày sau khi ký hợp đồng mình vẫn có thể hủy hợp đồng , nhưng từ khi ký hợp đồng em ko được cầm hợp đồng của mình mà cấp trên của e cầm . Và khi em nói với cấp trên là hợp đồng của e ký thì để em cầm thì họ từ chối với lý do là nên để họ cầm cho dễ làm việc , Hôm nay khi em ra để hủy hợp đồng , tính từ thời gian em ký đến hôm nay là được 5 ngày , thì họ cứ làm khó và ko cho em hủy hợp đồng . Họ nói là hợp đồng đã ký ko hủy được , vậy cho em hỏi luật sư , với bản hợp đồng như vậy thì em có bị ràng buộc gì ko ạ .

   
  Báo quản trị |  
 • #196745   26/06/2012

  nguyenkhanhchinh
  nguyenkhanhchinh
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2011
  Tổng số bài viết (6840)
  Số điểm: 79446
  Cảm ơn: 1955
  Được cảm ơn 3776 lần


  Bạn cần gì phải lo lắng, quên nó đi, cứ coi như chưa từng ký tá gì là được chứ gì, 01 năm sau nếu bạn không phát triển được gì, theo quy định là họ chấm dứt nhưng chẳng phải thế đâu, tự động chuyển tiếp thời hạn, đó là việc của họ và bạn không phải có trách nhiệm gì cả, bởi chẳng có gì để mà trách nhiệm! Loại hợp đồng có làm có ăn, không làm chẳng có gì thì cần gì phải quan tâm. Vấn đề là bạn muốn lấy lại số tiền đã mua hàng hơi khó dù Cty làm vậy không đúng (chứng minh bị ép buộc là khó).

  Người cấp trên của bạn muốn giữ lại hợp đồng ít nhất trong vòng 01 năm để "ăn" số tiền mà bạn đã mua hàng và hưởng hoa hồng về việc "lôi kéo" con mồi tham gia mạng lưới của họ. Tôi chỉ thắc mắc người ta giữ hợp đồng không trả lại sao bạn có để post lên đây được vậy?

  Cập nhật bởi nguyenkhanhchinh ngày 26/06/2012 07:00:06 CH

  0917 313 339

   
  Báo quản trị |  
 • #196755   26/06/2012

  kenwon
  kenwon

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:26/06/2012
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 430
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  cảm ơn bạn nguyenkhanhchinh , bản hợp đồng mà mình post lên đây ko phải là bản scan hợp đồng của mình . Mà mình copy trong topic này http://danluat.thuvienphapluat.vn/huy-hop-dong-voi-cong-ty-ban-hang-da-cap-65196.aspx?PageIndex=2 . Đây cũng chính là bản hợp đồng mình đã ký . Vậy bạn cho mình hỏi , mình ko hủy hợp đồng thì có chuyện j xảy ra ko ? , mình có vi phạm hợp đồng và phải bồi thường hay chịu trách nhiệm j ko ? . Và trong hợp đồng có 1 điều khoản như thế này : "Công ty được quyền thay đổi, điều chnh các Quy đnh, Cách thc tr thưởng cũng như kê hoch - chiến lược kinh doanh ca công ty theo Quy đnh ca pháp lut hin hành.  "  vậy bạn cho mình hỏi nó có ý nghĩa j ?

   

   
  Báo quản trị |  
 • #196863   27/06/2012

  nguyenkhanhchinh
  nguyenkhanhchinh
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2011
  Tổng số bài viết (6840)
  Số điểm: 79446
  Cảm ơn: 1955
  Được cảm ơn 3776 lần


  kenwon viết:

  cảm ơn bạn nguyenkhanhchinh , bản hợp đồng mà mình post lên đây ko phải là bản scan hợp đồng của mình . Mà mình copy trong topic này http://danluat.thuvienphapluat.vn/huy-hop-dong-voi-cong-ty-ban-hang-da-cap-65196.aspx?PageIndex=2 . Đây cũng chính là bản hợp đồng mình đã ký . Vậy bạn cho mình hỏi , mình ko hủy hợp đồng thì có chuyện j xảy ra ko ? , mình có vi phạm hợp đồng và phải bồi thường hay chịu trách nhiệm j ko ? . Và trong hợp đồng có 1 điều khoản như thế này : "Công ty được quyền thay đổi, điều chnh các Quy đnh, Cách thc tr thưởng cũng như kê hoch - chiến lược kinh doanh ca công ty theo Quy đnh ca pháp lut hin hành.  "  vậy bạn cho mình hỏi nó có ý nghĩa j ?

   

  Có nghĩa là độc quyền, đơn quyền, tùy nghi của họ đó bạn. Chẳng có ý nghĩa gì cho bạn cả. Bạn không hủy hợp đồng cũng chẳng sao, bởi đơn giản như mình đã nói ở trên. Bạn có tìm ra được quyền và nghĩa vụ cụ thể của bạn là gì ở trong đó không? Họ có quyền và nghĩa vụ gì với bạn không? Hoàn toàn không! Nó chỉ thực sự có ý nghĩa nếu bạn tiếp tục làm người như cấp trên của bạn: dụ dỗ người khác vào mạng nhện để hưởng hoa hồng. Duy nhất là hưởng hoa hồng từ kinh doanh sản phẩm cho họ hoặc tìm được người nhập mạng.

  0917 313 339

   
  Báo quản trị |  
 • #196757   26/06/2012

  kenwon
  kenwon

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:26/06/2012
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 430
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Và bạn cho mình hỏi thêm , họ có thể dùng bản hợp đồng đó để làm hại mình ko , ví dụ như dùng bản hợp đồng đó để khai thác thông tin của mình hay đi cắm lấy tiền .... Vì khi vào công ty muốn có 6.400.000đ mua máy ozon của họ để làm chuyên viên kinh doanh , vì mình ko mang tiền theo , nên họ đã thuyết phục mình cắm cmtnd và thẻ sinh viên để lấy tiền mua mấy , nhưng mà mình đã chuộc được thẻ sinh viên và cmtnd ra rồi . Còn bản hợp đồng thì mình ko chắc nó có thể làm hại gì đến mình ko . 

   
  Báo quản trị |  
 • #196769   26/06/2012

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14964)
  Số điểm: 100000
  Cảm ơn: 3504
  Được cảm ơn 5366 lần
  SMod

  Chào bạn, đối với những công ty bán hàng đa cấp thì chỉ cần bạn nộp tiền cho họ là coi như bạn đã hết giá trị lợi dụng rồi. Nói chung họ sẽ không làm những chuyện gì đó khác với bạn nữa đâu, họ cần dành thời gian để dụ những người khác.

  Ngoại lệ cho ý bên trên là khi bạn không "cam tâm" để mất số tiền này, bạn quyết tâm lấy lại bằng cách đi rủ rê dụ dỗ (cách nói khác của "tư vấn, thuyết phục") những người khác giống như bạn gia nhập công ty.

   

  Ngoài thì bạn hãy suy nghĩ về ý nghĩa của điều khoản này trong hợp đồng

  ĐIỀU V: Thi hn HĐ và quy đnh về chấm dt hp đồng
  -Mỗi bên được đơn phương chấm dt HĐ BHĐC sau 7 ngày k t ngày gi thông báo bng văn bn cho bên kia.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ntdieu vì bài viết hữu ích
  nguyenkhanhchinh (27/06/2012)
 • #196773   26/06/2012

  leanhthu
  leanhthu
  Top 50
  Male
  Lớp 11

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2008
  Tổng số bài viết (1840)
  Số điểm: 17440
  Cảm ơn: 654
  Được cảm ơn 1146 lần


                 Chào bạn! Khi tôi xem xét thì Hợp đồng của công ty TNMU với bạn thì những hợp đồng này quy định tương đối chặt chẽ, và mô hình đa cấp lần sau bạn nên tìm hiểu ký trước khi xem hàng và mua hàng. Tôi cũng vưa bị có lẽ phải nói là dụ dỗ lô kéo đi làm việc hay cho Bán hàng đa cấp AmWay, họ nói rất hấp dẫn và dụ dỗ tôi ký hợp đồng ngồi với họ tôi toàn khen hàng họ tốt họ tưởng bắt được con gà trống! Hi hi sau mấy lần tôi bảo để tôi suy nghĩ và đi thịt luộc được mấy chầu cà phê và nước cam họ cứ dụ tôi ký hợp đồng và đi học mời tôi dự hội thảo và cơ hội du lịch hấp dẫn ở nước ngoài hi hi tôi bảo tiền kiếm dễ thế sao lại sẻ chia cho tôi. Bây giờ chẳng thấy họ gọi điện khi ngồi nói chuyện họ cứ bảo anh đừng hỏi ai khi chưa hiểu về Amway có gì chưa hiểu cư hỏi chúng tôi, he he hỏi để các ông chém cái gì các ông cũng tốt hả? Tôi bảo để tôi nghiên cứu hi hi bây giờ thì chắc thấy con gà trống có cựa nên thôi không thấy gọi điện mời cà phê, trà đá, mía đá nữa. Haiz tiếc thật để đi chém gio mấy em xinh đẹp.

              Có lẽ trường hợp của bạn thì bạn nên chấm dứt Hợp đồng với công ty TNMU bạn cứ gửi thông báo về việc đơn phương chấm dứt Hợp đồng mua hàng trên xem họ phản ứng thế nào? Theo quy định tại Điều 11 Nghị định 110/2005

  Điều 11. Mua lại hàng hoá của người tham gia khi chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp

  1. Doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải mua lại hàng hoá đã bán cho người tham gia khi hàng hoá đó đáp ứng các điều kiện sau đây:

  a) Có thể bán lại theo mục đích sử dụng ban đầu của hàng hoá;

  b) Trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày người tham gia nhận hàng.

  2. Trong trường hợp phải mua lại hàng hoá theo quy định tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm:

  a) Hoàn lại tổng số tiền mà người tham gia đã trả để nhận được hàng hoá đó nếu không có căn cứ để khấu trừ theo quy định tại điểm b khoản này;

  b) Trong trường hợp doanh nghiệp phải chịu các chi phí quản lý, tái lưu kho và các chi phí hành chính khác thì phải hoàn lại tổng số tiền không ít hơn 90% khoản tiền mà người tham gia đã trả để nhận được hàng hoá đó.

  3. Khi hoàn lại tiền theo quy định tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có thể khấu trừ tiền hoa hồng, tiền thưởng và/hoặc lợi ích kinh tế khác mà người tham gia đã nhận từ việc nhận hàng hoá đó.

  4. Quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không áp dụng đối với trường hợp hàng hoá thuộc diện không phải mua lại bao gồm: hàng hoá khi trả lại đã hết hạn sử dụng, hàng hoá theo mùa hoặc hàng hoá dùng để khuyến mại.

  Để được giải đáp mọi thắc mắc vui lòng liên hệ, LS. Lê Văn Thư - SĐT: 0977184216 ; Công ty Luật TNHH Thành Thái

  Trụ sở: Tổ 13, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

  Tel: SĐT 0977184216, Email: luatthanhthai@gmail.com; facebook: https://www.facebook.com/luatthanhthai.vn/; skype: leanhthu307

  Trân trọng!

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn leanhthu vì bài viết hữu ích
  luathason (01/09/2012)
 • #196788   26/06/2012

  kenwon
  kenwon

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:26/06/2012
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 430
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Cảm ơn bạn leanhthu , nhưng mình thấy amway cũng là 1 công ty bán hàng đa cấp có thể gọi là tốt nhất , chỉ mất 200k làm thẻ hội viên , nhưng ở TNMY thì là 6.400.000đ . Trong hợp đồng có ghi , nếu mua hàng trong thời gian có chương trình khuyến mãi và kích cầu thì ko thể trả lại hàng . Mình ký hợp đồng và mua hàng đúng lúc có 2 chương trình đó , và mình cũng đã ký vào hóa đơn là ko trả lại hàng vì vậy mình ko thể trả lại hàng nữa . Cảm ơn bạn đã góp ý kiến . 

  Cảm ơn bạn ntdieu , vậy nếu họ có thời gian và họ ghét mình , vậy với bản hợp đồng đó họ có thể làm j tổn hại đến mình ko ? và bạn có thể phân tích rõ cho mình về điều khoản 5 được ko ?

   

   
  Báo quản trị |  
 • #196873   27/06/2012

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14964)
  Số điểm: 100000
  Cảm ơn: 3504
  Được cảm ơn 5366 lần
  SMod

  Chào , tôi nghĩ rằng những câu hỏi của bạn hoàn toàn có thể suy luận được để có câu trả lời

  Về điều 5 của bản hợp đồng : Nội dung đã quá rõ ràng rồi, không hiểu bạn muốn rõ hơn là rõ hơn như thế nào

  Nếu bây giờ cty muốn lấy bản hợp đồng thế chấp cho tôi để lấy 5 triệu, thì tôi cũng chỉ có thể đòi nợ hay tranh chấp gì đó với cty mà thôi, tôi không thể nào đòi tiền từ bạn được, vậy thì việc đó liệu có gây tổn hại đến bạn không nhỉ

   

   
  Báo quản trị |  
 • #196967   27/06/2012

  kenwon
  kenwon

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:26/06/2012
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 430
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  cảm ơn bạn ntdieu , vậy mình hiểu rồi ^^

   
  Báo quản trị |  
 • #221467   22/10/2012

  haisuki__1986
  haisuki__1986

  Sơ sinh

  Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, Việt Nam
  Tham gia:22/10/2012
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Tôi cung đang gặp trường hơp khó sử vì cái cy lừa đảo chuyên nghiệp này đây ko bieets làm thế nào . 

   tôi có 1 người anh của bạn gái cung đưa tôi đi nghe thuyết trinh và tôi củng hieur dc sự lừa đảo của họ nhưng ko biết làm cách nào để giải thích cho anh mình hiểu đây . hiện tai nó đang diển ra rất lộng hành ở ha long quang ninh mà tại sao biết họ lừa đâỏ mà pháp luật ko tham gia vào cuocj hả ? . nếu pl vào cuộc mình xin cung cấp  tỷ mĩ về hành vi địa điểm  cách thức hoạt động của chúng ngay. tôi đã quai đc 1 số vi deo và gi âm dc chúng thuyết trình . nhưng mình bất lực chỉ mong pháp luật vào cuộc thôi .

  máy ozon có giá thị trường cao nhất là ko quá 1500k mà cúng bán với giá gọi là mã đang ký  là 6.4t  mà ó bảo ko mất gì  nếu cứ để chugs lộng hành thế này thì nguowuif thiệt hại chỉ là người dân lương thiện thôi họ ép buộc chở thành người lùa đâỏ bất đác jr mà người có lợi vẩn là nhửng người đúng đầu của bộ máy đó

   tôi vd về cách tính của cúng và lợi nhuận chúng dc hưởng  như sau;

   1 máy ozon có giá thị truongf ko quá  1.5t chúng bán là 6,4t cái tịnh vi và lách luật của chungd la ở đây.  thực chất đó là mua madk thành viên < gop tiền cho chúng mà luật pháp ko có cơ để  bắt tội >

   6,4 t -1,5 =4.9 túc là mỗi 1 nguoi tham gia < bị lừa> là 4.9t   và chở thành người lừa để hưởng hoa hồng  <% > theo cấp baach .

  1 cấp bị lùa lag con số 9 người nhân với 4.9 con số là bao nhiêu các bạn biết rồi đó lấy số đó chia cho 20 % mà họ trả cho người lừa và cư thê tầng lớp này kế tiếp tầng lớp kia thì ai sẻ là người dc hưởng lợi nhuận phải ko các bạn  . 

   đây có thể gọi là  đem tiền tập chung cho 1 người  .... 

   

   
  Báo quản trị |  
 • #222015   24/10/2012

  xin hỏi luật sư là khi hủy hợp đồng thì có nhận đc lại số tiền đó k ạ

   

   
  Báo quản trị |  
 • #222037   24/10/2012

  nguyenkhanhchinh
  nguyenkhanhchinh
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2011
  Tổng số bài viết (6840)
  Số điểm: 79446
  Cảm ơn: 1955
  Được cảm ơn 3776 lần


  phantuanfc viết:

  xin hỏi luật sư là khi hủy hợp đồng thì có nhận đc lại số tiền đó k ạ

  Chào bạn!

  Tùy thuộc hợp đồng bị hủy vì lý do gì.

  Thông thường những loại hợp đồng này là bạn tự nguyên mua sản phẩm của họ. Mặc dù cách họ thuyết phục bạn không hẳn là như vậy. Rất khó để bạn lấy lại tiền trong trường hợp này.

  Thân./.

  0917 313 339

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn nguyenkhanhchinh vì bài viết hữu ích
  phantuanfc (25/10/2012) luatsutraloi2 (02/08/2014)
 • #222136   25/10/2012

  vâng..e cảm ơn luật sư

  nhưng mất một số tiền quá lớn đối với sv năm nhât như thế thật sự e bị sốc

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phantuanfc vì bài viết hữu ích
  luatsutraloi2 (02/08/2014)
 • #222143   25/10/2012

  nguyenkhanhchinh
  nguyenkhanhchinh
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2011
  Tổng số bài viết (6840)
  Số điểm: 79446
  Cảm ơn: 1955
  Được cảm ơn 3776 lần


  Một lần vấp sẽ ngộ ra nhiều vấn đề bạn ạ, chúc bạn may mắn!

  0917 313 339

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn nguyenkhanhchinh vì bài viết hữu ích
  phantuanfc (25/10/2012) luatsutraloi2 (02/08/2014)
 • #222168   25/10/2012

  cảm ơn bạn

  may mà tớ tinh ngộ  nơn nhưng ng khác...k "Đâm lao thì phải theo lao"...

  k thì cuộc đời t k còn gì nữa

  k bạn bè..luôn toan tính

  t đã khôn ra đc nhìu điều

   

   
  Báo quản trị |