Hợp đồng tư vấn xây dựng có gì mới?

Chủ đề   RSS   
 • #401651 06/10/2015

  ThanhLongLS
  Top 500
  Female
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (244)
  Số điểm: 8120
  Cảm ơn: 28302
  Được cảm ơn 594 lần
  ContentAdministrators

  Hợp đồng tư vấn xây dựng có gì mới?

  Luật xây dựng 2014 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 và thay thế Luật xây dựng 2003, kéo theo đó là hàng loạt các văn bản hướng  dẫn Luật xây dựng 2003 sẽ không còn phù hợp với thời điểm thực tế hiện nay.

  Vì thế, Bộ Xây dựng đang khẩn trương rà soát, lấy ý kiến từ các cơ quan, tổ chức có liên quan sớm hoàn thành Thông tư hướng dẫn về mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng cho phù hợp.

  Theo đó, chỉ những dự án đầu tư sau mới phải áp dụng mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng theo quy định:

  - Dự án đầu tư xây dựng của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập.

  - Dự án đầu tư xây dựng của doanh nghiệp nhà nước.

  - Dự án đầu tư xây dựng không thuộc quy định tại điểm a, b khoản này có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án.

  Lưu ý: áp dụng đối với hợp đồng tư vấn khảo sát xây dựng công trình, tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng, tư vấn thiết kế xây dựng công trình, tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư xây dựng trên.

  Các loại hợp đồng tư vấn

  Theo tính chất, nội dung công việc hợp đồng tư vấn có các loại sau:

  - Khảo sát xây dựng.

  - Lập dự án đầu tư xây dựng.

  - Thiết kế công trình xây dựng.

  - Giám sát thi công xây dựng và thiết bị.

  - Các công việc tư vấn khác trong hoạt động đầu tư xây dựng.

  Theo hình thức giá hợp đồng áp dụng hợp đồng tư vấn xây dựng gồm:

  - Hợp đồng trọn gói.

  - Hợp đồng theo thời gian.

  - Hợp đồng theo đơn giá cố định.

  - Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

  - Hợp đồng theo giá kết hợp.

  Hồ sơ hợp đồng và thứ tự ưu tiên

  Bao gồm các nội dung quy định tại Điều 141 Luật xây dựng 2014 và các tài liệu kèm theo hợp đồng:

  - Văn bản thông báo trúng thầu hoặc chỉ định thầu.

  - Điều kiện cụ thể, các điều khoản tham chiếu.

  - Điều kiện chung của hợp đồng.

  - Hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu của chủ đầu tư.

  - Hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất của nhà thầu.

  - Dự án đầu tư xây dựng công trình với tư vấn thiết kế xây dựng công trình được duyệt.

  - Biên bản đàm phán hợp đồng, các văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng.

  - Các phụ lục hợp đồng.

  - Các tài liệu khác có liên quan.

  Thứ tự ưu tiên áp dụng các tài liệu kèm theo hợp đồng do các bên thỏa thuận. Trường hợp các bên không có thỏa thuận thì áp dụng theo thứ tự trên.

  Xem chi tiết hướng dẫn mẫu hợp đồng tại dự thảo Thông tư quy định chi tiết về mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng cho phù hợp.

  Có một điều không bao giờ thay đổi, đó là " Mọi thứ đều thay đổi"

   
  10682 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận