Hợp đồng theo mùa vụ thì có phải thông báo trước khi chấm dứt hợp đồng lao động không?

Chủ đề   RSS   
 • #558898 28/09/2020

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1294)
  Số điểm: 9959
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 196 lần


  Hợp đồng theo mùa vụ thì có phải thông báo trước khi chấm dứt hợp đồng lao động không?

  Tại Điều 47 Bộ luật Lao động 2012:

  "Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

  1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động."

  Hiện chỉ có quy định về việc thông báo thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn. Đối với hợp đồng mùa vụ thì không có quy định phải báo trước về thời điểm chấm dứt hợp đồng. 

   
  828 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #572961   29/06/2021

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1629)
  Số điểm: 11169
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 233 lần


  Tại Bộ luật Lao động 2019 thì không còn hợp đồng mùa vụ nữa mà chỉ có 02 loại hợp đồng là hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng không xác định thời hạn. Tại Điều 45 Bộ luật Lao động 2019:
   
  "Điều 45. Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động
   
  1. Người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định của Bộ luật này, trừ trường hợp quy định tại các khoản 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 34 của Bộ luật này."
   
  Theo đó, trường hợp đồng lao động hết hạn thì phải thực hiện thông báo về việc chấm dứt hợp đồng lao động.
   
  Báo quản trị |