Hợp đồng phân chia địa bàn hoạt động của hợp tác xã?

Chủ đề   RSS   
 • #536471 31/12/2019

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 141 lần


  Hợp đồng phân chia địa bàn hoạt động của hợp tác xã?

  Ở địa phương em, hội đồng quản trị hợp tác xã nông nghiệp đã phân chia cánh đồng cho các chủ máy gặt. Theo đó các chủ máy gặt chỉ được gặt lúa trên cánh đồng đã chỉ định mà không được gặt lúa ở khu vực khác. Vừa rồi chủ máy gặt ở khu vực này đã sang khu vực khác gặt thuê thì bị chủ máy gặt đánh. Anh/ chị cho em hỏi việc phân chia của hợp tác xã là đúng hay sai?

   
  1603 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #536485   31/12/2019

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1420)
  Số điểm: 11958
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Về vấn đề của chị, theo quy định tại Luật Hợp tác xã 2012 có nêu:

  Điều 8. Quyền của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

  1. Thực hiện mục tiêu hoạt động của hợp tác xã, liêu hiệp hợp tác xã; tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động của mình.

  2. Quyết định tổ chức quản lý và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; thuê và sử dụng lao động.

  3. Tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm theo ngành, nghề đã đăng ký nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, hợp tác xã thành viên.

  4. Cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm cho thành viên, hợp tác xã thành viên và ra thị trường nhưng phải bảo đảm hoàn thành nghĩa vụ đối với thành viên, hợp tác xã thành viên.

  ... 

  Điều 9. Nghĩa vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

  1. Thực hiện các quy định của điều lệ.

  2. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên, hợp tác xã thành viên theo quy định của Luật này.

  ...

  4. Thực hiện hợp đồng dịch vụ giữa hợp tác xã với thành viên, liên hiệp hợp tác xã với hợp tác xã thành viên.

  ... 

  Điều 14. Quyền của thành viên, hợp tác xã thành viên

  1. Được hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cung ứng sản phẩm, dịch vụ theo hợp đồng dịch vụ.

  ...

  Điều 15. Nghĩa vụ của thành viên, hợp tác xã thành viên

  1. Sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo hợp đồng dịch vụ.

  ...

  5. Tuân thủ điều lệ, quy chế của hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã, nghị quyết đại hội thành viên, hợp tác xã thành viên và quyết định của hội đồng quản trị hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

  6. Nghĩa vụ khác theo quy định của điều lệ.

  Căn cứ các quy định trên, trước tiên chị phải xác định hợp đồng dịch vụ giữa thành viên hợp tác xã với hợp tác xã là như thế nào. Tiếp đến là trong Điều lệ của hợp tác xã. Nếu HTX làm đúng theo những nội dung trên thì việc phân chia như chị đề cập hoàn toàn có thể thực hiện được. Với thông tin chị cung cấp thì chưa có cơ sở để khẳng định đúng - sai.

  Lưu ý: Hành vi đánh người nêu trên có thể bị xem xét xử phạt vi phạm hành chính (Điều 5  Nghị định 167/2013/NĐ-CP) hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự (Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015, được sửa đổi bởi Khoản 22 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017).

   
  Báo quản trị |  
 • #536538   31/12/2019

  Về vấn đề hợp đồng phân chia của hợp tác xã, theo quan điểm của mình chưa xác định được quyền và nghĩa vụ giữa các thành viên hợp tác xã như thế nào, nhưng theo thông tin bạn cung cấp thì có thế xác định hành vi đánh chặn đánh người là hoàn toàn sai có thể bị xử phạt vi phạm hành chính nếu nặng hơn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

   
  Báo quản trị |