Hợp đồng mua bán nhà

Chủ đề   RSS   
 • #404998 03/11/2015

  pkd.cic

  Sơ sinh


  Tham gia:28/01/2015
  Tổng số bài viết (16)
  Số điểm: 305
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 9 lần


  Hợp đồng mua bán nhà

  Chào các bạn. 

  Các bạn cho mình ý kiên vè sự khác nhau giữa:

  Chấm dứt hợp đồng và Hủy bỏ hợp đồng.

  Trường hợp nào chấm dứt, trường hợp nào hủy bỏ.

  Cảm ơn  các bạn

   
  7690 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #406459   13/11/2015

  onthemoon
  onthemoon

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:22/09/2015
  Tổng số bài viết (29)
  Số điểm: 175
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 8 lần


  Chào bạn, về vấn đề của bạn mình có ý kiến trả lời như sau:

  Thứ nhất, trường hợp chấm dứt hợp đồng, hủy bỏ hợp đồng:

  - Căn cứ theo Điều 425 Bộ luật Dân sự thì một bên có quyền hủy bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại  trong trường hợp bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện hủy bỏ mà các bên đã thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

  - Căn cứ theo Điều 426 Bộ luật Dân sự thì một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng nếu các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

  Thứ hai, sự khác nhau giữa đơn phương chấm dứt hợp đồng và hủy bỏ hợp đồng:

  - Về điều kiện để phát sinh việc chấm dứt hay hủy bỏ hợp đồng

        + Đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định mà không cần phải có sự vi phạm hợp đồng.

        + Hủy bỏ hợp đồng trong trường hợp một bên vi phạm hợp đồng mà vi phạm đó là điều kiện để hủy bỏ hợp đồng mà các bên đã thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

  - Về hậu quả pháp lý của việc đơn phương chấm dứt hay hủy bỏ hợp đồng

        + Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm hợp đồng chấm dứt từ thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm dứt. Các bên không tiếp tục thực hiện hợp đồng nữa, bên nào đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán.

       + Hủy bỏ hợp đồng làm hợp đồng không có hiệu lực ngay từ thời điểm giao kết. Các bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.

  Regards.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #469227   29/09/2017

  Giaphat.lawF
  Giaphat.lawF
  Top 500


  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:19/08/2016
  Tổng số bài viết (302)
  Số điểm: 1654
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 58 lần


  Đơn phương chấm dứt hợp đồng và hủy bỏ hợp đồng là hai trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng được Bộ luật dân sự 2015 quy định. Xét thấy, hai trường này có những điểm tương đồng và đôi khi gây ra sự nhầm lẫn,  

  1. Điểm giống nhau:

  - Đơn phương chấm dứt hợp đồng và hủy bỏ hợp đồng đều là trường hợp chấm dứt hợp đồng được pháp luật quy định.

  - Hậu quả của đơn phương chấm dứt hợp đồng và hủy bỏ hợp đồng đều dẫn đến việc chấm dứt việc thực hiện quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng.

  - Hợp đồng có thể bị chấm dứt bởi một bên chủ thể và bên chủ thể chấm dứt hợp đồng có thể không phải bồi thường thiệt hại.

  - Phải thông báo cho bên còn lại biết về việc chấm dứt hợp đồng.

   

  2. Điểm khác nhau.

      Đơn phương chấm dứt hợp đồng và hủy bỏ hợp đồng đều được pháp luật dân sự quy định tại Bộ luật dân sự 2005 và trong Bộ luật dân sự 2015 hai trường hợp trên vẫn được quy định một cách cụ thể, rõ ràng tại điều 423 và điều 428 BLDS 2015.

     Để phân biệt hai trường hợp này, chúng ta dựa theo bảng sau:

   

   Tiêu chí

   Đơn phương chấm dứt hợp đồng

   Hủy bỏ hợp đồng

   Điều kiện phát sinh

   Không cần có sự vi phạm hợp đồng hoặc vi phạm pháp luật, đơn phương chấm dứt hợp đồng phát sinh khi các bên có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

   

   Hủy bỏ hợp đồng sẽ phát sịnh khi một bên vi phạm hợp đồng là điều kiện hủy bỏ mà các bên đã thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

   Thời điểm chấm dứt hiệu lực hợp đồng

    Hợp đồng mất hiệu lực kể từ khi bên kia nhận được thông báo chấm dứt.

   Khi hợp đồng bị hủy bỏ thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết.

   

   Hậu quả pháp lý

   - Sau khi đơn phương chấm dứt hợp đồng dân sự thì coi như chưa có hợp đồng.

   - Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán cho mình.

   - Sau khi hợp đồng dân sự bị hủy bỏ thì những nội dung của hợp đồng được thực hiện trước khi hợp đồng bị tuyên bố hủy bỏ vẫn có hiệu lực.

   - Các bên trả lại cho nhau những gì đã nhận.

   

   

   
  Báo quản trị |