Hợp đồng mua bán giữa hai công ty Việt Nam được giao dịch bằng USD bị phạt bao nhiêu tiền?

Chủ đề   RSS   
 • #595783 26/12/2022

  vuthienan134
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (352)
  Số điểm: 3840
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 30 lần


  Hợp đồng mua bán giữa hai công ty Việt Nam được giao dịch bằng USD bị phạt bao nhiêu tiền?

  Theo Điểm c Khoản 1, Điểm c Khoản 2, Điểm k Khoản 3, Điểm h Khoản 5 và Điểm a Khoản 9 Điều 23 Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định vi phạm quy định về hoạt động ngoại hối như sau:

  1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

  c) Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị dưới 1.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) không đúng quy định của pháp luật.

  2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

  c) Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị dưới 1.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) không đúng quy định của pháp luật trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần; thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị từ 1.000 đôla Mỹ đến dưới 10.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) không đúng quy định của pháp luật.

  3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

  k) Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bàng ngoại tệ có giá trị từ 10.000 đôla Mỹ đến dưới 100.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) không đúng quy định của pháp luật;

  5. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

  h) Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị từ 100.000 đôla Mỹ trở lên (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) không đúng quy định của pháp luật.

  9. Hình thức xử phạt bổ sung:

  a) Tịch thu số ngoại tệ, đồng Việt Nam đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, các điểm h, i, k khoản 3, điểm h khoản 4, các điểm e, g, h khoản 5, điểm b khoản 6 Điều này;

  Căn cứ Điểm b Khoản 3 Điều 3 Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định mức phạt tiền:

  b) Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân; mức phạt tiền đối với tổ chức có cùng một hành vi vi phạm hành chính bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân;

  Do đó, hợp đồng mua bán giữa hai công ty Việt Nam giao dịch bằng USD sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng (phụ thuộc vào giá trị USD được dùng để giao dịch). Ngoài ra, buộc tịch thu số USD đã dùng để giao dịch hợp đồng.

   
  194 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận