Hợp đồng lao động với chủ sở hữu công ty cổ phần

Chủ đề   RSS   
 • #500748 28/08/2018

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 192 lần


  Hợp đồng lao động với chủ sở hữu công ty cổ phần

  Công ty là Công ty Cô phần có sự góp vốn của 4 thành viên Trong đó có 3 người tham gia quản trị với các chức danh: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành, Giám đốc Kinh doanh 3 người này vẫn hưởng lương được hạch toán lương hành tháng trong sổ sách kế toán. Vậy 3 người này có cần làm hợp đồng lao động. Và ai là người kí. Trong bản đăng kí kinh doanh, người đại diện là anh CTHĐQT
   
   
  1275 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #501111   31/08/2018

  Những người  mà bạn đề cập sẽ được hưởng:

  1. Thù lao + tiền thưởng của thành viên HĐQT (Điều 158 LDN 2015)

  - Đối tượng hưởng: toàn bộ thành viên HĐQT 

  - Mức thù lao + tiền thưởng do ĐHĐCĐ thường niên quyết định

  -> Không ký HĐLĐ (vì không phát sinh quan hệ lao động). Khoản trả hàng tháng cho chủ tịch HĐQT là thù lao chứ không phải là lương.

  2. Tiền lương (Không áp dụng đối với thành viên HĐQT) (Điều 158 LDN 2015)

  - Đối tượng: Giám đốc điều hành, giám đốc kinh doanh

  - Mức tiền lương do Hội đồng quản trị quyết định

  -> Ký HĐLĐ (do phát sinh quan hệ lao động - Phát sinh trong việc trả lương giữa công ty tức là người sử dụng lao động và người lao động)

  3. Về thẩm quyền ký HĐLĐ (Khoản 1 Điều 14 TT 30/2013/TT-BLĐTBXH)

  - Người đại diện theo PL hoặc người được người đại diện theo PL ủy quyền

   

   
  Báo quản trị |