Hợp đồng lao động và những nội dung cần lưu ý khi soạn thảo

Chủ đề   RSS   
 • #602840 26/05/2023

  Hợp đồng lao động và những nội dung cần lưu ý khi soạn thảo

  Hợp đồng lao động là một văn bản quan trọng trong quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động. Việc soạn thảo hợp đồng lao động đòi hỏi sự cẩn thận và hiểu biết về các nội dung cần lưu ý. Trong bài viết này, chúng ta sẽ điểm qua những điều quan trọng cần xem xét khi soạn thảo hợp đồng lao động, từ các thông tin cơ bản đến các điều khoản quan trọng để bảo vệ quyền lợi của các bên.

  Theo pháp luật, hợp đồng lao động là gì?

  Theo khoản 1 Điều 13 Bộ luật Lao động 2019 quy định: Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

  Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

  Như vậy, hợp đồng lao động được hiểu là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

  Những nội dung nào cần lưu ý khi soạn thảo hợp đồng lao động?

  Căn cứ theo Điều 21 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

  1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

  - Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;

  - Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;

  - Công việc và địa điểm làm việc;

  - Thời hạn của hợp đồng lao động;

  - Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác

  - Chế độ nâng bậc, nâng lương;

  Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

  - Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

  - Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;

  - Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

  2. Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp vi phạm.

  3. Đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì tùy theo loại công việc mà hai bên có thể giảm một số nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động và thỏa thuận bổ sung nội dung về phương thức giải quyết trong trường hợp thực hiện hợp đồng chịu ảnh hưởng của thiên tai, hỏa hoạn, thời tiết.

  4. Chính phủ quy định nội dung của hợp đồng lao động đối với người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước.

  5. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

  Việc lưu ý nội dung khi soạn thảo hợp đồng lao động là rất quan trọng bởi vì hợp đồng lao động là một văn bản pháp lý có giá trị quy định các quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động trong quan hệ lao động. Nếu không có nội dung giao kết hợp đồng lao động rõ ràng và chính xác, hợp đồng có thể gây ra tranh chấp và mâu thuẫn.

   
  177 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận