Hợp đồng lao động quá hạn ký mới 02 tháng thì có được gia hạn lại không?

Chủ đề   RSS   
 • #606605 04/11/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2260)
  Số điểm: 75880
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 1950 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hợp đồng lao động quá hạn ký mới 02 tháng thì có được gia hạn lại không?

  Hợp đồng lao động (HĐLĐ) hiện nay được chia thành HĐLĐ có thời hạn và vô thời hạn tùy vào thỏa thuận của doanh nghiệp với người lao động (NLĐ). Trong trường hợp NLĐ làm việc theo HĐLĐ có thời hạn mà đã quá hạn ký mới 2 tháng thì có được gia hạn lại không?
   
  hop-dong-lao-dong-qua-han-ky-moi-2-thang-thi-co-duoc-gia-han-lai-khong
   
  1. Có mấy loại hợp đồng lao động?
   
  Căn cứ khoản 1 Điều 20 Bộ luật Lao động 2019 quy định loại HĐLĐ mà NLĐ thỏa thuận giao kết với doanh nghiệp bao gồm một trong các loại sau:
   
  - HĐLĐ không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;
   
  - HĐLĐ xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.
   
  Do đó, khi giao kết HĐLĐ với NLĐ thì sẽ có 2 loại hợp đồng là loại có thời hạn không quá 36 tháng thì hết hiệu lực, loại kia là HĐLĐ không có quy định thời hạn chấm dứt.
   
  2. Hợp đồng lao động hết hạn bao lâu thì phải ký mới?
   
  Theo khoản 2 Điều 20 Bộ luật Lao động 2019 khi HĐLĐ có xác định thời hạn hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:
   
  - Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết;
   
  - Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng có thời hạn sẽ trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
   
  - Trường hợp hai bên ký kết HĐLĐ mới là HĐLĐ xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 của Bộ luật Lao động 2019.
   
  Theo đó, sau 30 ngày kể từ ngày hết hạn thì phải ký lại HĐLĐ mới nếu ký lại vẫn tiếp tục là HĐ xác định thời hạn thì chỉ được ký thêm một lần. Trường hợp quá 30 ngày sau khi hết hạn thì phải ký HĐLĐ không xác định thời hạn.
   
  3. Gia hạn hợp đồng có thay đổi quyền lợi thì sửa đổi hợp đồng được không?
   
  Trong trường hợp các bên ký gia hạn HĐLĐ mà có điều chỉnh nội dung trong bản hợp đồng chính thì căn cứ Điều 22 Bộ luật Lao động 2019 được điều chỉnh thông qua Phụ lục hợp đồng lao động:
   
  - Phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.
   
  - Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.
   
  Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.
   
  Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.
   
  Như vậy, trong trường hợp HĐLĐ đã hết hạn mà các bên vẫn muốn ký tiếp nhưng đã quá hạn 2 tháng trở lên thì HĐLĐ mới đương nhiên được chuyển sang hợp đồng không xác định thời hạn.
   
  295 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (06/12/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận