Hợp đồng lao động đối với người dưới 15 tuổi cần có những gì?

Chủ đề   RSS   
 • #602574 16/05/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2200)
  Số điểm: 76618
  Cảm ơn: 68
  Được cảm ơn 1625 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hợp đồng lao động đối với người dưới 15 tuổi cần có những gì?

  Theo pháp luật, đối với một số ngành nghề phù hợp thì người lao động chưa đủ tuổi vẫn có thể làm việc theo đúng quy định. Tuy nhiên cần lưu ý một số quy định để thực hiện đúng, đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ và cả NSDLĐ. Bài viết sẽ nêu một số lưu ý trong HĐLĐ đối với người dưới 15 tuổi.

  Có được đi làm khi chưa đủ 18 tuổi không?

  Theo Điều 1 Luật Trẻ em 2016 quy định người dưới 16 tuổi là trẻ em.

  Căn cứ theo khoản 3 Điều 143 Bộ Luật lao động 2019 quy định đối với người lao động chưa thành niên như sau:

  - Lao động chưa thành niên là người lao động chưa đủ 18 tuổi.

  - Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không được làm công việc hoặc làm việc ở nơi làm việc quy định tại Điều 147 của Bộ luật này.

  - Người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi chỉ được làm công việc nhẹ theo danh mục do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

  - Người chưa đủ 13 tuổi chỉ được làm các công việc theo quy định tại khoản 3 Điều 145 của Bộ luật này.

  Tại danh mục công việc nhẹ người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi được làm, quy định theo Phụ lục II Ban hành kèm theo Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH.

  Quy định về sử dụng lao động chưa đủ 15 tuổi làm việc

  Việc sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc được hướng dẫn cụ thể tại Chương II Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH . Tuy nhiên, khi sử dụng lao động chưa đủ 15 tuổi,  người sử dụng lao động phải tuân theo quy định sau đây:

  - Phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp luật của người đó;

  - Bố trí giờ làm việc không ảnh hưởng đến thời gian học tập của người chưa đủ 15 tuổi;

  - Phải có giấy khám sức khỏe của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền xác nhận sức khỏe của người chưa đủ 15 tuổi phù hợp với công việc và tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ ít nhất một lần trong 06 tháng;

  - Bảo đảm điều kiện làm việc, an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với lứa tuổi.

  Hợp đồng lao động đối với người dưới 15 tuổi cần có những gì?

  Căn cứ tại Mục 1 Chương XI Bộ luật lao động năm 2019 hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động chưa thành niên thì Hợp đồng lao động với người chưa đủ 15 tuổi phải bao gồm những nội dung dưới đây:

  (1) Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;

  (2) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;

  (3) Công việc và địa điểm làm việc;

  (4) Thời hạn của hợp đồng lao động;

  (5) Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

  (6) Chế độ nâng bậc, nâng lương;

  (7) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

  (8) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

  (9) Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;

  (10) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

  (11) Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; nơi cư trú; số điện thoại (nếu có); số thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của người chưa đủ 15 tuổi;

  (12) Chỗ ở đối với người chưa đủ 15 tuổi làm việc xa gia đình;

  (13) Việc bảo đảm điều kiện học tập.

  Trên đây là 13 nội dung bắt buộc phải có trong hợp đồng lao động mà các đơn vị sử dụng lao động cần phải thỏa thuận trước khi giao kết và sử dụng người lao động chưa đủ 15 tuổi.

   
  1107 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (02/06/2023) danusa (24/05/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận