Hợp đồng lao động của Viên chức ?

Chủ đề   RSS   
 • #567110 29/01/2021

  Hợp đồng lao động của Viên chức ?

  Chúng tôi có 02 viên chức từ cơ quan quản lý chuyển xuống làm việc tại đơn vị cấp 2 là Trung tâm của tôi từ năm 2007, việc phân công công việc do Trung tâm tôi chịu trách nhiệm, không hưởng lương ngân sách;  Năm 2018 Trung tâm tôi  ký HĐLV không xác định thời hạn với họ vì nghĩ họ vẫn là viên chức. Còn lại cả đơn vị tồi đều ký HĐLĐ. Khi vào cơ quan họ không qua tuyển dụng viên chức.

  Cơ quan tôi có thể bỏ HĐLV và ký lại HĐLĐ với 2 viên chức kia được không?

  Xin trân trọng cảm ơn.

   
  691 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #567133   29/01/2021

  Thời điểm năm 2007 không thấy có hướng dẫn, tuy nhiên theo quy định hiện hành thì áp dụng quy định tại Khoản 4 Điều 28 Luật viên chức 2010,Thay đổi nội dung, ký kết tiếp, tạm hoãn và chấm dứt hợp đồng làm việc

  Khi viên chức chuyển công tác đến cơ quan, tổ chức, đơn vị khác thì chấm dứt hợp đồng làm việc và được giải quyết các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật."

  Nếu thuộc trường hợp này thì khi chuyển sang đơn vị mới không cần thi tuyển hoặc xét tuyển.

  Xem thêm hướng dẫn tại Điều 14 Thông tư 15/2012/TT-BNV chấm dứt hợp đồng làm việc trong trường hợp viên chức chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác

  Khi viên chức chuyển đến cơ quan, đơn vị khác thì phải chấm dứt hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp đang làm việc và được giải quyết các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật. Trường hợp viên chức được cấp có thẩm quyền đồng ý chuyển đến đơn vị sự nghiệp công lập khác thì không thực hiện việc tuyển dụng mới và không giải quyết chế độ thôi việc.

  Việc chấm dứt hợp đồng làm việc phải được thể hiện bằng văn bản có xác nhận của viên chức và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền ký kết hợp đồng làm việc. Văn bản chấm dứt hợp đồng làm việc được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản.

   
  Báo quản trị |