Hợp đồng lao động bán thời gian có phải đóng Bảo hiểm xã hội?

Chủ đề   RSS   
 • #584956 31/05/2022

  Hợp đồng lao động bán thời gian có phải đóng Bảo hiểm xã hội?

  Đối với hợp đồng lao động bán thời gian, một tháng chỉ làm việc 10 ngày thì có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

  Căn cứ quy định tại Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014:
  "Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:
  a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;
  b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;"
  =>> Như vậy căn cứ quy định trên thì hợp đồng lao động trên 1 tháng đều phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc kể cả một tháng chỉ quy định làm việc 10 ngày (trừ những trường hợp như người lao động đang hưởng chế độ lương hưu).
  Căn cứ khoản 4 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017:
  "4. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH."
  =>> Từ quy định trên thì rất nhiều người hiểu nhầm rằng không làm việc 14 ngày trong tháng thì sẽ không phải đóng bảo hiểm xã hội, nhưng thực tế quy định này được hiểu như thế nào?
  Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Có thể hiểu quy định chính xác ở đây là "14 ngày làm việc" chứ không mặc định là 14 ngày bình thường. Vì vậy nếu HĐLĐ quy định cụ thể một tháng có 10 ngày làm việc thì nếu họ nghỉ hết cả tháng thì công ty vẫn phải đóng bảo hiểm xã hội cho họ vì chưa nghỉ đủ 14 "ngày làm việc" theo quy định trên. Có thể thấy quy định này cũng có những bất cập nhất định, vậy trường hợp này sẽ giải quyết như thế nào?
  Theo quan điểm của bản thân mình thì sẽ có hai hướng giải quyết trong thực tế:
  Một là, liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý trực tiếp, giải trình về trường hợp của mình, theo đó một số cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương cũng tạo điều kiện cho doanh nghiệp không phải đóng BHXH trong trường hợp này.
  Hai là, quy định trong hợp đồng lao động thời gian làm việc như những người lao động khác là trung bình 26 ngày làm việc bình thường trong tháng, như vậy họ chỉ đi lảm 10 ngày tức là đã nghỉ trên 14 ngày/tháng nên sẽ không phải đóng BHXH theo quy định nêu trên.
  Tuy nhiên đây cũng chỉ là những hướng giải quyết phát sinh trong thực tế, đều sẽ có những bất cập nhất định, vì vậy cần phải có sự thay đổi, sửa đổi quy định này để đảm bảo hơn cho doanh nghiệp áp dụng loại hợp đồng lao động bán thời gian.
   
  760 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #586149   27/06/2022

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1962)
  Số điểm: 14010
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 308 lần


  Hợp đồng lao động bán thời gian có phải đóng Bảo hiểm xã hội?

  Hợp đồng lao động bán thời gian là cách gọi trên thực tế khi mà lao động chỉ làm nửa ngày (thời gian làm việc) còn hiện chỉ có 02 loại hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Và đối tượng đóng BHXH là người lao động có hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng trở lên, có thời gian làm việc nửa ngày mà ký hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng trở lên thì vẫn phải đóng BHXH.

   
  Báo quản trị |  
 • #586164   27/06/2022

  chaann
  chaann
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:08/06/2022
  Tổng số bài viết (403)
  Số điểm: 3485
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 49 lần


  Hợp đồng lao động bán thời gian có phải đóng Bảo hiểm xã hội?

  Cảm ơn bài viết rất hữu ich của bạn. Theo mình biết thì lao động bán thời gian là chỉ người lao động làm việc với thời gian ngắn hơn thười gian làm việc bình thường hằng ngày là 8 tiếng hoặc hằng tuần là 48 giờ theo quy định. Như vậy, việc đóng bảo hiểm xã hội đối với lao động bán thời gian phải trong trường hợp người lao động và người sử dụng lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn 01 tháng trở lên, đồng thười phải làm việc và hưởng lương từ đủ 14 ngày trở lên thì mới được tính đóng Bảo hiểm xã hội.

   
  Báo quản trị |  
 • #586859   29/06/2022

  banhquecute
  banhquecute
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:29/05/2022
  Tổng số bài viết (304)
  Số điểm: 2840
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Hợp đồng lao động bán thời gian có phải đóng Bảo hiểm xã hội?

  Căn cứ khoản 3 Điều 32 Bộ luật Lao động 2019 quy định, người lao động làm việc không trọn thời gian được hưởng lương; bình đẳng trong thực hiện quyền và nghĩa vụ với người lao động làm việc trọn thời gian; bình đẳng về cơ hội, không bị phân biệt đối xử, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động. Theo đó, vì mọi quyền và nghĩa vụ của người lao động làm việc không trọn thời gian và người lao động làm việc trọn thời gian sẽ như nhau nên mình nghĩ người làm việc bán thời gian vẫn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc.

   
  Báo quản trị |