Hợp đồng kinh tế được gia hạn bao nhiêu lần?

Chủ đề   RSS   
 • #519763 31/05/2019

  Hợp đồng kinh tế được gia hạn bao nhiêu lần?

  Đầu tiên, "Hợp đồng kinh tế" là khái niệm được quy định tại Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế năm 1989. Tuy nhiên, văn bản này đã hết hiệu lực từ rất lâu. Các quan hệ kinh tế hiện nay, cụ thể là quan hệ hợp đồng giữa các bên, chịu sự điều chỉnh của Luật Thương mại năm 2005, Bộ luật Dân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành 2 văn bản luật này.

  Các quy định pháp luật hiện hành cụ thể là Luật Thương mại năm 2005Bộ luật Dân sự năm 2015 không quy định hạn chế số lần ký kết phụ lục hợp đồng hay số lần gia hạn thời hạn thực hiện hợp đồng. Theo đó, các bên tham gia trong quan hệ hợp đồng hoàn toàn có quyền tự do thỏa thuận với nhau trên cơ sở tự nguyện và không trái với các quy định của pháp luật cũng như là không trái với các chuẩn mực đạo dức kinh doanh để mà điều chỉnh thời hạn thực hiện hợp đồng sao cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn của các bên.

  Tuy nhiên, trong trường hợp phải kéo dài thời hạn thực hiện hợp đồng do rơi vào các trường hợp bất khả kháng, thì các bên trong hợp đồng cần lưu ý thêm quy định tại Điều 296 của Luật Thương mại năm 2005 để mà thực hiện cho đúng quy định của pháp luật.

   
  3497 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn baotoan2703 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/06/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận