Hợp đồng cộng tác viên có phải là hợp đồng lao động?

Chủ đề   RSS   
 • #586614 29/06/2022

  leehuy97
  Top 500
  Chồi

  Vietnam
  Tham gia:29/06/2022
  Tổng số bài viết (212)
  Số điểm: 1388
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 13 lần


  Hợp đồng cộng tác viên có phải là hợp đồng lao động?

  Về mặt pháp lý, Hợp đồng cộng tác viên (hay một số hợp đồng có tính chất tương tự như hợp đồng chuyên gia, hợp đồng thực hiện công việc cá nhân,…) có thể được xem xét là một loại hợp đồng dịch vụ (với cơ sở pháp lý là sự tồn tại mối quan hệ giữa bên cung ứng dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ).Thực hiện theo quy định từ Điều 513 đến Điều 521 Bộ luật Dân sự 2015.

  Hiện nay Hợp đồng dịch vụ đang được điều chỉnh bởi hai nguồn luật chính đó là Bộ luật Dân sự và Luật Thương mại.

  Theo quy định của pháp luật lao động, có hai loại hợp đồng lao động một là hợp động lao động không xác định thời hạn và hai là hợp đồng lao động xác định thời hạn.

  Do đó, về mặt tên gọi thì hợp đồng cộng tác viên không phải là một loại hợp đồng lao động. Nhưng đối với pháp luật Việt Nam thì tên gọi không phải là yếu tố quyết định, mà nội dung và bản chất của hợp đồng mới là yếu tố quan trọng nhất.

  Khoản 1 Điều 13 Bộ luật Lao động năm 2019 có quy định:

  “Điều 13. Hợp đồng lao động

  1. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

  Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động”.

  Như vậy, nếu nội dung của hợp đồng cộng tác viên (hợp đồng chuyên gia, hợp đồng thực hiện công việc cá nhân,…) có chứa đựng các nội dung giống hoặc có tính chất tương tự như nội dung của hợp đồng lao động thì đây có thể được xem là hợp đồng lao động.

   
  192 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #586961   30/06/2022

  Hợp đồng cộng tác viên có phải là hợp đồng lao động?

  Theo mình nghĩ hợp đồng cộng tác viên được xem là hợp đồng dịch vụ, trong đó, bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc là cộng tác viên và bên thuê dịch vụ là bên nhận cộng tác viên làm việc, đồng thời phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ này. Nếu doanh nghiệp tuyển dụng người lao động dưới hình thức cộng tác viên thì hợp đồng cộng tác viên được xem là hợp đồng lao động nếu có phát sinh quan hệ lao động, công việc tính chất làm công ăn lương, người lao động chịu sự ràng buộc nhất định theo các quy định, quy chế làm việc của công ty (như buộc phải tuân thủ về thời gian làm việc trong một ngày, số ngày trong một tuần, thời gian nghỉ ngơi, nghỉ lễ, tết…) thì người được tuyển dụng xem như đang làm việc theo chế độ hợp đồng lao động và tùy theo thời hạn ký kết hợp đồng mà xác định đó là hợp đồng lao động nào.

   
  Báo quản trị |  
 • #586970   30/06/2022

  Hong312
  Hong312
  Top 75
  Lớp 5

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (836)
  Số điểm: 7072
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 135 lần


  Hợp đồng cộng tác viên có phải là hợp đồng lao động?

  Đối với hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên. Còn đối với hợp đồng cộng tác viên thì các bên trong hợp đồng cộng tác viên không phải là người lao động và người sử dụng lao động nên HĐCTV không áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp.

   
  Báo quản trị |  
 • #589185   31/07/2022

  banhquecute
  banhquecute
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:29/05/2022
  Tổng số bài viết (304)
  Số điểm: 2840
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Hợp đồng cộng tác viên có phải là hợp đồng lao động?

  Cảm ơn bài viết của bạn. Thông qua bài viết, có thể hiểu nếu hợp đồng cộng tác viên đáp ứng các điều kiện sau thì sẽ được xem là hợp đồng lao động: (1) Có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và (2) Có nội dung thể hiện về sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên.

   
  Báo quản trị |