Hợp đồng chuyển nhượng hộ kinh doanh có phải công chứng không?

Chủ đề   RSS   
 • #612537 08/06/2024

  lamtuyet9366
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:04/05/2024
  Tổng số bài viết (265)
  Số điểm: 2768
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 31 lần


  Hợp đồng chuyển nhượng hộ kinh doanh có phải công chứng không?

  Trong hoạt động kinh doanh, việc chuyển nhượng hộ kinh doanh là một hình thức phổ biến để thay đổi chủ sở hữu hoặc tái cấu trúc kinh doanh. 

  Một câu hỏi thường gặp là hợp đồng chuyển nhượng hộ kinh doanh có phải công chứng không? Bài viết này sẽ giải đáp thắc mắc này dựa trên căn cứ pháp lý hiện hành.

  Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển, các hộ kinh doanh ngày càng trở nên phổ biến và đóng vai trò quan trọng. 

  Pháp luật Việt Nam hiện nay chưa có quy định cụ thể về khái niệm hộ kinh doanh là gì. Tuy nhiên, theo Điều 1 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP có quy định đặc điểm hộ kinh doanh như sau:

  Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. 

  Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh.

  Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.

   

  (1) Hợp đồng chuyển nhượng hộ kinh doanh có phải công chứng không?

  Căn cứ theo khoản 3 Điều 90 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh thì hộ kinh doanh gửi hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

  - Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh cũ và chủ hộ kinh doanh mới ký hoặc do chủ hộ kinh doanh mới ký trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế;

  Xem và tải mẫu thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh:https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/06/08/mau-thay-doi-chu-ho-kinh-doanh.docx

  - Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc mua bán trong trường hợp bán hộ kinh doanh; hợp đồng tặng cho đối với trường hợp tặng cho hộ kinh doanh; bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế;

  - Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thay đổi chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

  - Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

  Bên cạnh đó, văn bản xin xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế, hợp đồng tặng cho, mua bán đều phải công chứng, chứng thực.

  Như vậy, đối với hợp đồng chuyển nhượng, thay đổi chủ sở hữu trong các trường hợp mua bán, tặng cho, thừa kế thì cần phải công chứng, chứng thực. 

  (2) Trình tự, thủ tục chuyển nhượng, thay đổi chủ hộ kinh doanh

  Hồ sơ, trình tự thủ tục thay đổi chủ hộ kinh doanh được thực hiện theo Điều 90 Nghị định 01/2021/NĐ-CP

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

  Chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ, tài liệu theo quy định tại khoản 3 Điều 90 Nghị định 01/2021/NĐ-CP

  Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký

  Thời hạn giải quyết chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

  Sau khi bán, tặng cho, thừa kế hộ kinh doanh, hộ kinh doanh vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của hộ kinh doanh phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao hộ kinh doanh, trừ trường hợp hộ kinh doanh, người mua, người được tặng cho, người thừa kế và chủ nợ của hộ kinh doanh có thỏa thuận khác.

  Bước 2: Chủ hộ kinh doanh mới làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

  Chủ hộ kinh doanh có trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

  Khi thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 90, hộ kinh doanh gửi hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

  + Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh ký.

  Xem và tải Mẫu thông thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh ký tại đây:https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/06/08/mau-thay-doi-noi-dung-chu-ho.docx

  + Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

  Tóm lại, hợp đồng chuyển nhượng hộ kinh doanh cần phải công chứng, chứng thực. Việc này giúp đảm bảo tính pháp lý của hợp đồng và giảm thiểu rủi ro cho các bên tham gia.

  Người có nhu thay đổi chủ hộ kinh doanh có thể tham khảo chuẩn bị hồ sơ và thủ tục đã được đề cập ở bài viết trên.

   
  119 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận