Hợp đồng chuyển giao dự án có phải công chứng không?

Chủ đề   RSS   
 • #564089 30/11/2020

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 203 lần


  Hợp đồng chuyển giao dự án có phải công chứng không?

  + Trường hợp 1: Chuyển nhượng dự án không gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 

  Theo hướng dẫn tại mẫu số 05: Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án (hoặc một phần dự án) ban hành kèm theo Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Kinh doanh bất động sản thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng do các bên thỏa thuận, hợp đồng không bắt buộc có chứng nhận của công chứng viên hoặc chứng thực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

  Do đó, 02 Công ty chuyển giao dự án cho nhau không bắt buộc phải công chứng hợp đồng chuyển nhượng. Tuy nhiên, để tránh tranh chấp, Công ty nên công chứng hợp đồng này.  

  + Trường hợp 2: Chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

  Điểm c Khoản 1 Điều 45 Luật Đầu tư năm 2014 quy định:

  "Điều 45. Chuyển nhượng dự án đầu tư

  1. Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

  c) Tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất".

  Theo đó, trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì tuân theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản. Trường hợp này, hợp đồng chuyển nhượng phải công chứng. 

   

   
  1555 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận