Hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị và dưới giá trị là gì?

Chủ đề   RSS   
 • #595660 22/12/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Cao học

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1703)
  Số điểm: 57076
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1519 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị và dưới giá trị là gì?

  Từ ngày 01/01/2023 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 sẽ có hiệu lực thi hành và đi vào đời sống, xã hội thay cho Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 (sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm 2010Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ 2019). Với nhiều quy định mới và nội dung nổi bật cụ thể như đối với hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) tài sản trên giá trị và HĐBH tài sản dưới giá trị.
   
  Năm 2023 đối với các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm cần lưu ý khi giao kết HĐBH tài sản trên giá trị và HĐBH tài sản dưới giá trị thực hiện theo quy định sau:
   
  hop-dong-bao-hiem-tai-san-tren-gia-tri-va-duoi-gia-tri-la-gi
   
  1. Đối tượng bảo hiểm của HĐBH tài sản
   
  Đối tượng bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm tài sản, hợp đồng bảo hiểm thiệt hại được quy định tại Điều 43 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 như sau:
   
  Đối tượng bảo hiểm của HĐBH tài sản là tài sản theo quy định Bộ luật Dân sự 2015.
   
  Cụ thể, đối tượng bảo hiểm ở đây là tài sản, bao gồm vật có thực, tiền, giấy tờ trị giá được bằng tiền và các quyền tài sản.
   
  2. Quyền lợi của hợp đồng bảo hiểm tài sản
   
  Người mua bảo hiểm tài sản khi giao kết hợp đồng phải được hưởng quyền lợi có thể được bảo hiểm của HĐBH tài sản bao gồm:
   
  Đối với HĐBH tài sản, bên mua bảo hiểm có quyền lợi có thể được bảo hiểm khi có quyền sở hữu; quyền khác đối với tài sản; quyền chiếm hữu, quyền sử dụng của người không phải là chủ sở hữu.
   
  Tại thời điểm xảy ra tổn thất, bên mua bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm phải có quyền lợi có thể được bảo hiểm.
   
  Đối với số tiền bảo hiểm được hưởng thì người mua căn cứ Điều 45 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 như sau:
   
  Số tiền bảo hiểm là số tiền mà bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm để bảo hiểm cho tài sản và thiệt hại trên cơ sở yêu cầu của bên mua bảo hiểm theo quy định Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022.
   
  3. Hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị
   
  (1) HĐBH tài sản trên giá trị là gì?
   
  Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 quy định HĐBH tài sản trên giá trị theo Điều 47 được giải thích như sau:
   
  Theo đó, HĐBH tài sản trên giá trị là hợp đồng trong đó số tiền bảo hiểm cao hơn giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng. 
   
  Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài và bên mua bảo hiểm không được cố ý giao kết HĐBH tài sản trên giá trị.
   
  Căn cứ quy định trên thì đây là một hình thức giao kết HĐBH bị nghiêm cấm nếu tự ý giao kết mà chưa được xác minh vì có thể dẫn đến hậu quả lớn cho bên doanh nghiệp bảo hiểm.
   
  (2) Xử lý trường hợp giao kết HĐBH tài sản trên giá trị
   
  Trường hợp hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị được giao kết do lỗi vô ý của bên mua bảo hiểm thì thực hiện như sau:
   
  Nếu chưa xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài phải hoàn lại cho bên mua bảo hiểm số phí bảo hiểm đã đóng tương ứng với số tiền bảo hiểm vượt quá giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng sau khi trừ các chi phí hợp lý (nếu có) theo thỏa thuận trong HĐBH.
   
  Nếu xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài chỉ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại tương ứng với giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm xảy ra thiệt hại.
   
  Đồng thời, phải hoàn lại cho bên mua bảo hiểm số phí bảo hiểm đã đóng tương ứng với số tiền bảo hiểm vượt quá giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng sau khi trừ các chi phí hợp lý (nếu có) theo thỏa thuận trong HĐBH.
   
  4. Hợp đồng bảo hiểm tài sản dưới giá trị
   
  Ngược lại so với HĐBH tài sản trên giá trị thì theo Điều 48 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 quy định HĐBH tài sản dưới giá trị cũng được điều chỉnh chi tiết khi thực hiện giao kết.
   
  HĐBH tài sản dưới giá trị là hợp đồng trong đó số tiền bảo hiểm thấp hơn giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng.
   
  Do đó, trường hợp hợp đồng bảo hiểm tài sản dưới giá trị được giao kết, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài chỉ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo tỷ lệ tương ứng với số tiền bảo hiểm và giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm giao kết hoặc thỏa thuận trong HĐBH.
   
  Như vậy, HĐBH tài sản trên giá trị và dưới giá trị đều là các trường mà bên kinh doanh bảo hiểm không được thực hiện giao kết hợp đồng đối với bên mua bảo hiểm. Việc thực hiện có thể ảnh hưởng và dẫn đến hậu quả lớn đối với bên kinh doanh bảo hiểm phải thực hiện bồi thường.
   
  Xem thêm Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.
   
  924 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (22/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận