Hỏi về xuất hóa đơn khi bán hàng có khuyến mại?

Chủ đề   RSS   
 • #569136 19/03/2021

  Hỏi về xuất hóa đơn khi bán hàng có khuyến mại?

  Chào Luật sư, 

  Công ty em đăng ký CTKM sở công thương giảm giá 30 triệu đồng đối với mỗi khách hàng mua hàng thì tiền này có được trừ vào giá bán hàng khi xuất hóa đơn không ? Hay phải xuất đủ và chi cho khách hàng bằng TM hoặc CK ?

  Em cảm ơn!

   
  676 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hongnhungg1707@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (19/03/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #579510   20/01/2022

  Tại Khoản 5 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC Bộ Tài chính đã quy định:
  "Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
  ...
  5. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ."
  Đối với các hóa đơn GTGT đầu ra của hàng hóa được doanh nghiệp sử dụng với mục đích khuyến mãi thì quy định khấu trừ thuế GTGT như sau:
  - Trường hợp hàng khuyến mãi đúng quy định của pháp luật về thương mại, đã đăng ký với sở kế hoạch đầu tư, thì sẽ không phải thực hiện kê khai tính thuế.
  - Trường hợp hàng hóa, dịch vụ khuyến mãi nhưng không thực hiện theo quy định pháp luật về thương mại thì bắt buộc các doanh nghiệp phải kê khai, nộp thuế GTGT như với mọi hàng hóa, dịch vụ bán ra thông thường.
  Cách xuất hóa đơn hàng khuyến mãi hiện nay sẽ được tính theo hướng dẫn tại Khoản 9 Điều 3 của Thông tư 26/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 27/2/2015.
  Theo đó, khi xuất hóa đơn cho các sản phẩm, hàng hóa hay dịch vụ dùng với mục đích khuyến mãi theo đúng quy định của pháp luật về thương mại thì trên hóa đơn phải ghi đầy đủ tên, số lượng hàng hóa. Đồng thời, hóa đơn cũng cần phải được ghi rõ là hàng khuyến mãi và thực hiện theo đầy đủ hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.
  Tại điểm a khoản 7 Điều 3 sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn lập hóa đơn như sau:
  “a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:
  “b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)....”
  + Tại khoản 9 Điều 3 sửa đổi, bổ sung điểm 2.4 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về lập hóa đơn như sau:
  “9. Sửa đổi, bổ sung điểm 2.4 Phụ lục 4 như sau:
  “2.4. Sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:
  a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT."
  Ngoài ra, tại Khoản 5 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2013, cũng đã khẳng định giá tính thuế với các hóa đơn hàng khuyến mãi sẽ bằng 0.
   
  Báo quản trị |