Hỏi về việc ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn đối với giáo viên thuộc Trường Trung cấp Nghề và chế độ tiền lương cho giáo viên

Chủ đề   RSS   
 • #497921 27/07/2018

  Hỏi về việc ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn đối với giáo viên thuộc Trường Trung cấp Nghề và chế độ tiền lương cho giáo viên

  Trường em là đơn vị sự nghiệp công lập, năm 2014 trường có ký hợp đồng cho 4 giáo viên dạy nghề. Theo luật lao động số 10/2012 thì những giáo viên này đến nay sẽ được ký hợp đồng không xác định thời hạn. Em mưốn nhờ luật sư tư vấn cho em thể thức ký hợp đồng, chế độ lương khởi điểm ký hợp đồng không xác định thời hạn và các khoản phụ cấp đi kèm. Nếu hợp đồng đựơc ký bỏi Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề thì có được áp dụng thang bảng lương theo Nghị định 204/2004 không?

  Xin cảm ơn Luật sư!

   
  486 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn NhungTTCTNS vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/05/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận