Hỏi về việc kết chuyển thặng dư vốn cổ phần để tăng vốn điều lệ?

Chủ đề   RSS   
 • #564402 03/12/2020

  Hỏi về việc kết chuyển thặng dư vốn cổ phần để tăng vốn điều lệ?

  Xin phép hỏi luật sư:

  Trường hợp: Công ty X có 3 cổ đông A (50%) B(30%) C(20%) phát hành thêm cổ phần để tăng vốn (chỉ có A và B mua thêm) làm thay đổi tỷ lệ cổ phần và phát sinh thặng dư do chênh lệch giá -> tỷ lệ mới A(60%) B(35%) C(10%).

  Theo tiết c điểm 2 mục A phần II thông tư 19/2003/TT-BTC thì nguồn thặng dư do chênh lệch giá cổ phần sẽ được chia cho các cổ đông dưới hình thức cổ phiếu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của từng cổ đông.

  Xin hỏi: Hết thời hạn 01 năm, Công ty X kết chuyển thặng dư vốn thành vốn điều lệ sẽ chia cổ phần cho cổ đông theo tỷ lệ cũ hay tỷ lệ sau khi tăng vốn?

  Theo ý kiến cá nhân: Công ty sẽ chia theo tỷ lệ sở hữu cổ phần cũ (50% - 30% - 20%) vì:

  - Thời điểm phát sinh Giá trị thặng dư này Công ty X có tỷ lệ sở hữu cũ.

  - Nếu chia theo tỷ lệ mới, vì A và B mua thêm vốn nên tăng tỷ lệ sở hữu -> không công bằng cho C vì giá trị thặng dư giữ nguyên nhưng tỷ lệ sở hữu của C bị giảm xuống.

  Mong LS giải đáp.

  Xin cảm ơn.

   
  643 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn QHP_Corp vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (04/12/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận