Hỏi về việc góp vốn của Doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài?

Chủ đề   RSS   
 • #573794 21/07/2021

  Hỏi về việc góp vốn của Doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài?

  Xin nhờ các Luật sư tư vấn.
  Công ty tôi là Doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Có chủ sở hữu là Công ty A tại Nhật Bản.
  Hiện nay công ty đã được thành lập dựa trên chứng nhận đầu tư và đang thực hiện chuyển vốn góp vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại ngân hàng.
  Tôi muốn hỏi một số điều.

  (1). Vốn góp phải được chuyển từ tài khoản của công ty A hay có thể chuyển từ tài khoản của ông B (đại diện pháp luật, chủ sở hữu của công ty A)

  (2). Việc góp vốn có thể thực hiện bằng cách chuyển từ tài khoản của ông B sang tài khoản của tôi tại Việt Nam rồi sau đó chuyển vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp không?

   
  413 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn TranVinh_91 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (21/07/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận