Hỏi về vấn đề giáo viên góp vốn để mở công ty?

Chủ đề   RSS   
 • #571510 24/05/2021

  duongtan87

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hà Nội
  Tham gia:24/05/2021
  Tổng số bài viết (11)
  Số điểm: 55
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 11 lần


  Hỏi về vấn đề giáo viên góp vốn để mở công ty?

  Mình là giáo viên và mình muốn góp vốn để mở công ty cùng với anh bạn mình. Hiện tại bọn mình đã chuẩn bị hết các thủ tục cơ bản như: tên công ty, trụ sở công ty, loại hình công ty. Nhưng mình lại nghe là viên chức nhà nước lại không được góp vốn để mở công ty ạ. Mọi người cho mình xin ý kiến với ạ. Mình chân thành cảm ơn ạ!

   
  3335 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #578737   29/12/2021

  Hỏi về vấn đề giáo viên góp vốn để mở công ty?

  Chào bạn, 

  Theo Khoản 2, Điều 20, Luật Phòng chống tham nhũng 2020, việc tham gia góp vốn của cán bộ, công chức, viên chức cũng giới hạn đối với từng loại hình doanh nghiệp. Họ chỉ được tham gia góp vốn đối với một số loại hình doanh nghiệp với những vị trí nhất định không có quyền quản lý, bao gồm:

  Đối với công ty cổ phần, cán bộ, công chức, viên chức chỉ được tham gia với tư cách là cổ đông góp vốn.

  Đối với công ty hợp danh, cán bộ, công chức, viên chức chỉ có thể tham gia với tư cách là thành viên hợp vốn.

  Đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn, cán bộ, công chức, viên chức không được góp vốn vào loại hình này.

  Trên đây là một số quan điểm cá nhân, trao đổi cùng bạn. 

   
   
  Báo quản trị |  
 • #582486   31/03/2022

  Căn cứ Luật viên chức 2010 có quy định như sau:
  "Điều 2. Viên chức
  Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật."
  Tại Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định:
  "Điều 17. Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp
  ...
  2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:
  ...
  b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;"
  =>> Như vậy, giáo viên (viên chức) sẽ không được tham gia thành lập và quản lý doanh nghiệp.
  Tuy nhiên, tại Khoan 3 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020 lại có quy định:
  "Điều 17. Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp
  ...
  3. Tổ chức, cá nhân có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này, trừ trường hợp sau đây:
  a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
  b) Đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Phòng, chống tham nhũng."
  Ngoài ra Điều 14 Luật viên chức 2010 có quy định:
  "Điều 14. Quyền của viên chức về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định
  ...
  3. Được góp vốn nhưng không tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác."
  Như vậy, chỉ cần không tham gia vào việc quản lý doanh nghiệp thì giáo viên trường công vẫn được góp vốn kinh doanh như bình thường.
   
  Báo quản trị |